วธ.เผยโพลคนไม่รู้จักรัฐมนตรีว่าการฯ

วันที่ 23 ธ.ค. 2553 เวลา 21:25 น.
นิพิฎฐ์แถลงผลสำรวจ ก.วัฒนธรรม ประชาชนไม่รู้จักรัฐมนตรีว่าการ บอกไม่เป็นไรให้รู้จักงานของกระทรวงจะดีกว่า

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า กองตรวจ และประเมินผลได้รายงานผลสำรวจความเห็น (Poll) เกี่ยวกับ วธ.ประจำปี 2553 โดยสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง 8,027 คนทั่วประเทศ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจหน่วยงานของ วธ. ในระดับกลาง ซึ่งหน่วยงานที่เคยติดต่อร่วมกิจกรรม และใช้บริการมากที่สุด ได้แก่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร้อยละ 34.45 รองลงมา อุทยานประวัติศาสตร์ ร้อยละ 24.20 กระทรวงวัฒนธรรม ร้อยละ 23.20 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยละ 14.30 ตามลำดับ

ส่วนหน่วยงานที่ใช้บริการน้อยที่สุด ได้แก่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เพียงร้อยละ 7.80 และประชาชนเคยเข้าชมเว็บไซต์ วธ.ร้อยละ 35.31 ไม่เคยเข้าชมร้อยละ 64.69 เคยใช้บริการสายด่วนวัฒนธรรม 1765 ร้อยละ 10.40 ไม่เคยใช้บริการร้อยละ 89.60

         
นายนิพิฏฐ์ กล่าวต่อไปว่า ส่วนหัวข้อประชาชนรู้จัก รมว.วัฒนธรรม หรือไม่ โดยร้อยละ 46.21 ตอบว่ารู้จัก ร้อยละ 53.79 ไม่รู้จัก สำหรับความคาดหวังต่อการทำงานของ วธ. 3 ลำดับ พบว่า อันดับที่ 1 อนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ อันดับ 2 ต้องการให้วธ.แก้ไขปัญหาวิกฤติด้านวัฒนธรรมไทย และอันดับ 3 สร้างความภูมิใจในความเป็นไทย ขณะที่ความคาดหวังให้ส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย กลุ่มตัวอย่างคาดหวังน้อยที่สุด

         
"ประชาชนไม่รู้จักผมไม่เป็นไรเพราะชื่อผมอ่านยาก เรียกยาก  แต่ต้องรู้จักงานของกระทรวงวัฒนธรรมให้มากกว่านี้จะดีกว่า" รมว.วัฒนธรรม กล่าว.