logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
ยื่นฟ้อง'"น้องมายด์"ชุมนุมฝ่าฝืนกม.-ปราศรัยหมิ่นสถาบันฯ

ยื่นฟ้อง'"น้องมายด์"ชุมนุมฝ่าฝืนกม.-ปราศรัยหมิ่นสถาบันฯ

30 กันยายน 2564

อัยการยื่นฟ้อง"น้องมายด์"คดีชุมนุมฝ่าฝืนกฎหมาย-ปราศรัยหมิ่นสถาบันฯ ศาลให้ประกัน 2 แสนกำหนดเงื่อนไขห้ามทำกิจกรรมเสื่อมเสียสถาบัน ฯ อีก

เมื่อวันที่ 30 ก.ย.ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ 3 ได้ยื่นฟ้อง น.ส.ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ หรือ น้องมายด์ อายุ 26 ปี นักศึกษาเป็นจำเลย ในความผิดฐานร่วมกันชุมนุมหรือทำกิจกรรมที่มีการรวมคนที่มีความแออัดในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและอาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคโควิด-19 มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้โดยง่ายอันเป็นการ, ร่วมกันฝ่าฝืนประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง และความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 24 มี.ค.64 มีการร่วมชุมนุมสาธารณะที่บริเวณแยกราชประสงค์ ถ.ราชดำริ เขตปทุมวัน โดยฝ่าฝืนกฎหมายไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ และมีการปราศรัยอันดูหมิ่นสถาบัน ฯ โดยศาลประทับฟ้อง เป็นคดีหมายเลขดำ อ.1600/2564 จำเลยแถลงขอแถลงต่อสู้คดี ศาลนัดสอบคำให้การจำเลยและตรวจพยานหลักฐาน วันที่ 29 พ.ย.เวลา 09.00 น.

จากนั้น จำเลยยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวโดยศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวชั้นพิจารณา ตีราคาประกัน 200,000 บาท พร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามจำเลยไปทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในอันที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อีก และห้ามจำเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล และให้จำเลยมาศาลตามนัดทุกครั้ง โดยถือปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวอย่างเคร่งครัด