ชวนสัมผัสชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีทั่วไทยในรูปแบบ"Virtual Tour"

วันที่ 27 ก.ย. 2564 เวลา 19:43 น.
ชวนสัมผัสชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีทั่วไทยในรูปแบบ"Virtual Tour"
พช.หนุนการท่องเที่ยวชุมชนจัดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 100 ชุมชมในรูปแบบ “Virtual Tour” อลังการสุดบนโลกออนไลน์ จัดภายใต้แนวคิด “อยู่ที่บ้าน อยู่ที่ไหน ใกล้ไกล เที่ยวได้ทุกที่”

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงโดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี      เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านให้ได้ใช้ศักยภาพและมีความพร้อมที่จะรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจร ทั้งในเรื่องทักษะการบริหารจัดการของหมู่บ้านในด้านต่าง ๆ

ทั้งนี้ จากสถานการณ์โควิด-19 กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทำ“โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนห่องเที่ยว” เพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้เป็นที่รู้จักและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว โดยใช้กระบวนการขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดรายได้ สนับสนุนให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ให้ประชาชนได้อย่างยั่งยืน ด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local -Economy) ให้เกิดความเข้มแข็งโดยการใช้ความหลากหลาย ใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และ วิสาหกิจชุมชน จึงเตรียมจัดงานยิ่งใหญ่บนโลกออนไลน์ ในรูปแบบ Virtual  Event ด้วยการท่องเที่ยวเสมือนจริงแบบ “Virtual Tour” โดยจัดภายใต้แนวคิด “อยู่ที่บ้าน อยู่ที่ไหน ใกล้ไกล เที่ยวได้ทุกที่” ระหว่างวันที่ 30 ก.ย. – 8 ต.ค.2564 พร้อมร่วมชม และซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน กว่า 1,000 รายการ ลุ้นรับ gift voucher บัตรกำนันท่องเที่ยวฟรีตลอดการจัดงาน

นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า มีการจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าและความคุ้มค่าผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีเป้าหมายในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกระแสหลักที่เป็นแอ่งใหญ่ ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสเสน่ห์ของหมู่บ้านที่เป็นแอ่งเล็ก รวมถึงบูรณาการ การดำเนินงานในรูปแบบประชารัฐและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการชุมชนได้มีทักษะ ความเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมโปรแกรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยว เช่น มีการจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองตามแนวทาง D-HOPE (Decentralized Hand – On Program Exhibition) เป็นต้น

สำหรับ การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน โปรแกรมและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 100 ชุมชน จึงเป็นเรื่องที่ดีและสมควรดำเนินการเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามการจัดงานครั้งนี้จะประสบผลสำเร็จจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบในการจัดงาน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการจากชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  ที่คัดเลือกสินค้ามาจำหน่าย นอกจากนั้นหัวใจสำคัญของการจัดงาน คือ มีประชาชนมาเลือกซื้อและจับจ่ายสินค้า ผมจึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าเยี่ยมชมงาน และอุดหนุนสินค้าจากชุมชน นอกจากท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าที่ดีมีคุณภาพและมาตรฐานจากทั่วประเทศแล้ว ท่านยังจะมีส่วนช่วยในการกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย

ด้านนายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กล่าวว่า การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยวในครั้งนี้ขึ้น มีวัตถุประสงค์หลักคตือ ประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้เป็นที่รู้จัก พร้อมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และบริการด้านการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

อย่างไรก็ตาม การจัดงานในครั้งนี้เป็นการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน โปรแกรมและกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 100 ชุมชน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า 1,000 รายการ โปรแกรมและกิจกรรมการท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงมินิคอนเสิรต์จากศิลปิน ดารา และการจับฉลากชิงรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์แบบเสมือนจริง Virtual Event บนเว็บไซต์ www.100otopvillage.com  ระหว่างวันที่ 30 ก.ย.- 8 ต.ค.2564