เตือน12จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาเตรียมรับมือน้ำหลาก26-29ก.ย.นี้

วันที่ 26 ก.ย. 2564 เวลา 20:12 น.
เตือน12จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาเตรียมรับมือน้ำหลาก26-29ก.ย.นี้
ปภ.เตือน 12 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 64 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้งเตือน 12 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร รวมถึงกรุงเทพมหานคร เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยา

นอกจากนี้ได้แจ้งเตือนหน่วยงานที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา และประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ ระดับน้ำ รวมทั้งประสาน อปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะผู้อำนวยการกลาง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) กล่าวว่า ในช่วงวันที่ 26 - 30 ก.ย. 64 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ทำให้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคกลาง ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราเพิ่มมากขึ้น โดยคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 2,400 - 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

กรมชลประทานได้ใช้การบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งตัดยอดน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งสองฝั่ง แต่ยังจำเป็นต้องปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ระหว่าง 2,400 - 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาสูงเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 0.30 - 1.00 เมตร ระหว่างวันที่ 26 - 29 กันยายน 2564 ในบริเวณลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ

หากพบเห็นหรือได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ "ปภ.รับแจ้งเหตุ1784"โดยเพิ่มเพื่อนLine ID @1784DDPMและแอปพลิเคชัน "พ้นภัย" รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป - 006