เปิด 10 อันดับติดเชื้อสูงสุด กทม.นำโด่ง ยอดเกินพันรายจังหวัดเดียว

วันที่ 24 ก.ย. 2564 เวลา 12:54 น.
เปิด 10 อันดับติดเชื้อสูงสุด กทม.นำโด่ง ยอดเกินพันรายจังหวัดเดียว
ศบค. รายงาน ไทยติดโควิดอันดับที่ 29 ของโลก พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,697 ราย เสียชีวิต 132 ราย เป็นหญิงท้อง 1 ราย เปิด 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.นำโด่ง ยอดเกินพันรายจังหวัดเดียว ขณะที่ ยอดฉีดวัคซีนแล้ว กว่า 47.2 ล้านโดส เฉพาะ 22 ก.ย. ฉีดได้ 6.2 แสนโดส

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 64 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ประจำวัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

-ผู้ป่วยรายใหม่ 12,697 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 11,313 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 1,203 ราย จากเรือนจำ 170 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 11 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 1,537,310 ราย อยู่อันดับที่ 29 ของโลก

-ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 132 ราย / ยอดสะสม 16,016 ราย เป็นชาย69ราย หญิง 63 ราย อายุระหว่าง30-99 ปี เป็นชาวไทย125 ราย เมียนมา 2 ราย ฝรั่งเศส อังกฤษ อินเดีย ลาว ประเทศละ 1 ราย โดย อายุ 60 ปี ขึ้นไป 85 ราย อายุต่ำกว่า 60 ปี มีโรคเรื้อรัง 33 ราย ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 13 ราย เป็นหญิงตั้งครรภ์ 1 ราย (นราธิวาส) ปฏฺเสะโรคประจำตัว ไม่ได้รับวัคซีน ขณะที่มีผู้เสียชีวิตนอกรพ. 2 ราย (กทม.,ลำพูน) โดยกทม. เสียชีวิตสูงสุด 31ราย โดย ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน HPL โรคไต โรคอ้วน ติดเตียง ส่วนปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ติดเชื้อในพื้นที่ คนรู้จัก ครอบครัว อาศัยในพื้นที่ระบาด และอาชีพเสี่ยง

-ผู้ป่วยรักษาหายเพิ่มขึ้น 13, 540 ราย ยอดสะสม1,393,902 ราย เหลือผู้ป่วยรักษาอยู่ 127,392 ราย ในจำนวนนี้มีอาการหนัก 3,377 ราย และต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 743 ราย

-ยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ก.พ.64 จนถึง 23 กย. 64 พบว่า มียอดฉีดวัคซีนสะสมแล้ว47,296,431 โดส แยกเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 29,998,440 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 16,673,867 ราย เข็มที่ 3 จำนวน 624,124 กราย เฉพาะวันที่ 23 ก.ย. 64 ฉีดวัคซีนยอดรวม 626,896 ราย

-จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันนี้ 10 จังหวัดอันดับแรก 1.กรุงเทพมหานคร 2,239 ราย 2.ชลบุรี 897 ราย 3.สมุทรปราการ 758 ราย 4.ยะลา 675 ราย 5.ระยอง 556 ราย 6.สงขลา 555 ราย 7.นราธิวาส 439 ราย 8.ราชบุรี 365 ราย 9.ตาก 294อราย และ 10.นครราชสีมา 270 ราย