ศูนย์บางซื่อพร้อมฉีดเข็ม 3 พรุ่งนี้ วันแรก 1.5 หมื่นคน

วันที่ 23 ก.ย. 2564 เวลา 14:00 น.
ศูนย์บางซื่อพร้อมฉีดเข็ม 3 พรุ่งนี้ วันแรก 1.5 หมื่นคน
ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ พร้อมฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็ม 3 ให้ประชาชน พรุ่งนี้ วันแรก 1.5 หมื่นคน งด วอล์คอิน ลดความแออัด

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 64 พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังและผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ แถลงความพร้อมย์ฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่ 3 ให้กับผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็มเมื่อเดือน มี.ค.-พ.ค. 64 ที่มีจำนวนทั้งหมด 1.5 แสนคน โดยในวันพรุ่งนี้ (24 ก.ย.) ได้แจ้งนัดหมายให้มารับเข็ม 3 จำนวน จำนวน 1.5 หมื่นคน จากนั้นจะมีการทยอยฉีดเรื่อยๆจนครบ 1.5 แสนคน คาดว่าในวันที่ 13 ตค. จะแล้วเสร็จ จากนั้นจะเปิดให้ผู้ที่ฉีดซิโนแวค 2 เข็มจากที่อื่น เข้ารับการฉีดที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยจะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม เพื่อกระจายมาฉีดที่ศูนย์ฯแห่งนี้ได้ 1,000-2,000 คนต่อวัน

สำหรับประชาชนที่จะเข้ารับการฉีดวันพรุ่งนี้ ทางศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อได้แจ้งทาง SMS ให้ทราบแล้ว โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เนื่องจากทางศูนย์ฯ มีฐานข้อมูลเดิมอยู่แล้ว สามารถเข้ามารับบริการโดยนำหลักฐานเป็น SMS หรือหรือข้อมูลการฉีดในแอปพลิเคชันวัคซีนบางซื่อมายื่นก็พอ โดยจะไม่อนุญาตให้มีการ วอล์คอินเข้ามาเพื่อลดความแออัด ส่วนคนที่ไม่สามารถมาตรงตามวันนัดได้นั้น สามารถมาได้หลังจากวันนัด 7 วัน

สำหรับการเตรียมความพร้อมในการมาฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 นั้น ผู้เข้ารับการบริการจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำอย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน สวมใส่เสื้อผ้าสะดวกต่อการฉีด และหากเป็นไปได้ให้เดินทางด้วยรถสาธารณะเพื่อความสะดวก เนื่องในวันพรุ่งนี้ นอกจากคนที่มาฉีดเข็มที่ 3 จำนวน 1.5 หมื่นคนแล้ว ยังมีคนที่มาฉีดเข็มที่ 2 อีกจำนวน 1.5 หมื่นคนด้วย ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความแออัดได้