เผย ทารกวัย 2 เดือน ติดโควิดดับ อายุมากสุด 104 ปี

วันที่ 23 ก.ย. 2564 เวลา 12:29 น.
เผย ทารกวัย 2 เดือน ติดโควิดดับ อายุมากสุด 104 ปี
ศบค. รายงาน ไทยติดโควิดอันดับที่ 29 ของโลก พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,256 ราย เสียชีวิต 131 ราย อายุน้อยสุด 2 เดือน มากสุด 104 ปี ขณะที่ ยอดฉีดวัคซีนแล้ว กว่า 46.6 ล้านโดส เฉพาะ 22 ก.ย. ฉีดได้ 6.4 แสนโดส

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 64 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ประจำวัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

-ผู้ป่วยรายใหม่ 13,256 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 10,620 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 2,143 ราย จากเรือนจำ 478 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 15 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 1,524,613 ราย อยู่อันดับที่ 29 ของโลก

-ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 131 ราย / ยอดสะสม 15,884 ราย เป็นชาย 64 ราย หญิง 67 ราย อายุระหว่าง 2 เดือน - 104 ปี เป็นชาวไทย130 ราย เมียนมา 1 ราย โดย อายุ 60 ปี ขึ้นไป 94 ราย อายุต่ำกว่า 60 ปี มีโรคเรื้อรัง 23 ราย ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 13 ราย เป็นเด็กอายุ 2 เดือน (นนทบุรี) มีประวัติเป็นโรคหัวใจแต่กำเนิด โดยกทม. เสียชีวิตสูงสุด 21ราย โดย ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน HPL โรคไต โรคอ้วน ติดเตียง ส่วนปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ติดเชื้อในพื้นที่ คนรู้จัก ครอบครัว อาศัยในพื้นที่ระบาด และอาชีพเสี่ยง

-ผู้ป่วยรักษาหายเพิ่มขึ้น 13, 829 ราย ยอดสะสม1,380,362 ราย เหลือผู้ป่วยรักษาอยู่ 128,367 ราย ในจำนวนนี้มีอาการหนัก 3,422 ราย และต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 747 ราย

-ยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ก.พ.64 จนถึง 22 กย. 64 พบว่า มียอดฉีดวัคซีนสะสมแล้ว46,669,535 โดส แยกเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 29,741,899 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 16,303,999 ราย เข็มที่ 3 จำนวน 623,637 กราย เฉพาะวันที่ 22 ก.ย. 64 ฉีดวัคซีนยอดรวม 646,519 ราย

-จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันนี้ 10 จังหวัดอันดับแรก 1.กรุงเทพมหานคร 2,456 ราย 2.สมุทรปราการ991 ราย 3.ชลบุรี743 ราย 4.ยะลา 663 ราย 5.ระยอง 549 ราย 6.นครศรีธรรมราช 417 ราย 7.นราธิวาส 403 ราย 8.สงขลา 388 ราย 9.สมุทรสาคร 350 ราย และ 10.ราชบุรี 323 ราย