ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อแจ้งฉีดเข็ม3 เริ่ม24 ก.ย.นี้รอ SMS นัดหมายเลย

วันที่ 23 ก.ย. 2564 เวลา 07:28 น.
ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อแจ้งฉีดเข็ม3 เริ่ม24 ก.ย.นี้รอ SMS นัดหมายเลย
ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประกาศฉีดเข็ม 3 ให้กลุ่มฉีด ซิโนแแวค เข็ม 1 และ เข็ม 2 ที่มาฉีดที่ศูนย์ฯ เดือน พ.ค. รอวันนัดหมายล่วงหน้าทาง SMS

กรมควบคุมโรค เผยแพร่ประกาศของ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ว่า ประกาศการให้บริการวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster Dose) เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค เข็มที่ 1 และ 2 (สูตร SS) จากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ในเดือน พฤษภาคม 2564 โดยจะได้รับการฉีดวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า เป็นเข็มกระตุ้น (เข็ม 3) ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

ทางศูนย์ฯ จะใช้ฐานข้อมูลเดิม ส่ง SMS เพื่อยืนยันวันหนัดล่วงหน้า และสามารถตรวจสอบวันเวลานัดฉีดด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน Vaccine บางซื่อ

หมายเหตุ การฉีดเข็ม 3 เป็นไปตามความสมัครใจส่วนบุคคล