จัดโปรจดทะเบียนแต่งงานเสียค่าธรรมเนียมบาทเดียว

วันที่ 23 ก.ย. 2564 เวลา 05:42 น.
จัดโปรจดทะเบียนแต่งงานเสียค่าธรรมเนียมบาทเดียว
รัฐบาลจัดโปรจดทะเบียนแต่งงาน รับรองบุตร เสียค่าธรรมเนียมบาทเดียว

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ยกเว้นค่าทำบัตรประชาชน เปลี่ยนชื่อ-สกุล และลดค่าจดทะเบียนสมรส-รับรองบุตรเหลือ 1 บาท ถึง 31 ธ.ค.นี้

ทั้งนี้ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมการปกครอง 4 ฉบับ มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2564 โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมทำบัตรประจำตัวประชาชน การเปลี่ยนชื่อ-สกุล และงานทะเบียนราษฎร เช่น คัดและรับรองทะเบียนประวัติ แจ้งเกิด แจ้งตาย ออกบัตรประจำตัวให้คนที่ไม่มีสัญชาติไทย เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังลดค่าธรรมเนียมเหลือ 1 บาท สำหรับการจดทะเบียนสมรส-รับรองบุตร การออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคล เช่น หนังสือแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อรอง หนังสือแสดงการจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล หนังสือแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล เป็นต้น