ลุ้น!เปิด"กรุงเทพแซนด์บ็อกซ์" 1 พ.ย.

วันที่ 22 ก.ย. 2564 เวลา 14:34 น.
ลุ้น!เปิด"กรุงเทพแซนด์บ็อกซ์" 1 พ.ย.
ศบค.เผย เปิดกรุงเทพ แซนด์บ็อกซ์ กระทรวงท่องเที่ยวเสนอแผนแล้ว คาด 1 พ.ย.นี้มีความเป็นไปได้ หากฉีดวัคซีนครอบคลุมตามเป้า ต้องพิจารณารอบด้าน

เมื่อวันที่22 ก.ย.64 ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. นพ.เฉวตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข ตอบคำถามกรณี วันที่ 1 พ.ย.นี้จะ สามารถเปิดพื้นที่ 5 จังหวัดนำร่องแซนด์บ็อกซ์ เช่น กทม. ได้หรือไม่ ว่า ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้นำเสนอแผนการเปิดพื้นที่ และที่ประชุม ศปก.ศบค.ได้รับแผนนี้แล้ว ซึ่งก่อนหน้าจะมาถึงขั้นตอนนี้ เคยทำแซนด์บ็อกซ์ภูเก็ตเกาะ สมุย เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานีมาแล้ว ดังนั้นในพื้นที่ที่กำลังจะเปิดตามมา ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และจุดสำคัญของกทม. เพื่อความมั่นใจเราก็อยากให้มีการฉีดวัคซีนเข็มที่สอง ครอบคลุมถึง 70% คาดว่าน่าจะครบถ้วนภายในเดือน ต.ค.นี้ และกรอบเวลาที่กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เสนอมาในช่วง 1 พ.ย.นี้ แต่ต้องพร้อมทั้งประชาชน นักท่องเที่ยว ต้องมีหลักเกณฑ์ และการติดตาม และระบบข้อมูลในการติดตามที่มีความพร้อม เช่น ในหลายพื้นที่อยากเห็นความครอบคลุมการฉีดวัคซีนในระดับเขตอำเภอ ที่มีรายละเอียดลงไปให้แน่ใจ

โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงต้องมีการฉีดวัคซีนให้มีความครอบคลุมที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีกลไก หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาคส่วนการสาธารณสุข ท้องถิ่น หรือนอกสาธารณสุข ต้องมีความพร้อมที่จะรับมือเมื่อดำเนินการ