ไทยป่วยโควิดเพิ่ม12,709 ราย เสียชีวิตอีก 106

วันที่ 20 ก.ย. 2564 เวลา 07:44 น.
ไทยป่วยโควิดเพิ่ม12,709 ราย เสียชีวิตอีก 106
สถานการณ์โควิดยังทรงตัว ยอดผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่ม 12,709 ราย เสียชีวิต 106 ราย หายป่วยกลับบ้าน 11,125 ราย เหลือผู้ป่วยกำลังรักษา 132,573 ราย

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 64 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 พรายงานสถานการณ์โควิดประจำวันดังนี้

-ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรวม 12,709 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 10,962 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 878 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 858 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 11 ราย

-ผู้ป่วยสะสม 1,460,323 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)

-หายป่วยกลับบ้าน 11,125 ราย

-หายป่วยสะสม 1,313,718 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)

-ผู้ป่วยกำลังรักษา 132,573 ราย

-เสียชีวิต 106 ราย