สั่งทุกวัดงดจัดชิงเปรตงานบุญใหญ่สารทเดือนสิบหวั่นแพร่โควิด

วันที่ 19 ก.ย. 2564 เวลา 14:06 น.
สั่งทุกวัดงดจัดชิงเปรตงานบุญใหญ่สารทเดือนสิบหวั่นแพร่โควิด
เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ห่วงญาติโยมร่วมงานทำบุญสารทเดือนสิบแพร่ระบาดโควิด สั่งทุกวัดจัดงานให้กระชับที่สุดห้ามล้อมกินข้าว-งดจัดชิงเปรตหวั่นเป็นคลัสเตอร์แพร่เชื้อ

เมื่อวันที่ 19 กันยายน พระครูปริยัตยาภิรม เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีประกาศสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง มาตรการการจัดกิจกรรมประเพณีรับ-ส่ง ตายาย ทำบุญวันสารทเดือนสิบของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระบุว่า ด้วยในวันที่ 22 กันยายน 2564 ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 วันรับตา-ยาย และวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 วันส่งตา-ยาย เป็นประเพณีทำบุญวันสารทในเดือนสิบ การจัดกิจกรรมพิธีทางพระพุทธศาสนา ซึ่งจะจัดขึ้นทุกท้องที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประเพณีที่แสดงออกถึงความกตัญญูอย่างสูงยิ่งต่อบรรพบุรุษ และมีลูกหลานญาติพี่น้องมารวมตัวพบปะพร้อมๆกันจำนวนมาก 

ด้วยในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ระบาดเป็นวงกว้างและมีความรุนแรง ทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ในช่วงเทศกาลประเพณีรับ-ส่งตายาย ทำบุญวันสารทเดือนสิบ จึงขอให้คณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีดำเนินการ ดังนี้ 

1. ให้วัดทุกวัดที่จัดงานประเพณีรับ -ส่งตายาย ดำเนินการขออนุญาตจากผู้มีอำนาจอนุญาต 

2. จัดให้มีการคัดกรองวัดอุณหภูมิ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริเวณทางเข้าตามความเหมาะสมพร้อมจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจล ไว้บริเวณทางเข้า-ทางออก 

3. ให้วัดและคณะกรรมการชุมชนร่วมกันกำหนดวิธีการ ขั้นตอน ในการดำเนินการจัดกิจกรรมให้ใช้ระยะเวลากระชับที่สุด 

4. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม 

5. งดรับประทานอาหารร่วมวงภายในวัด เว้นแต่เป็นอาหารกล่อง หรือนำกลับไปทานที่อื่นได้ 

6. ให้วัดจัดที่นั่งเป็นเก้าอี้เว้นระยะห่างระหว่างแถว 1- 2 เมตร 

7. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสร่วมกับผู้อื่น 

8. ให้ตั้งร้านเปรตได้ แต่ไม่ให้มีกิจกรรมชิงเปรต 

9. ให้วัดทุกวัดปฏิบัติตามคำสั่ง/ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของอำเภอ,จังหวัด และมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด 

สำหรับ การจัดงานทำบุญสารทเดือนสิบ เป็นประเพณีสำคัญของประชาชนชาวภาคใต้ไม่ว่าจะไปทำงานอยู่ที่ไหน ทุกคนจะพาครอบครัวเดินทางกลับบ้านเกิดหรือภูมิลำเนา เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษปูย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 วัน เป็นวันรับตา-ยาย ที่ถือว่าบรรพบุรุษเดินทางกลับเยี่ยมลูกหลาน  และวันส่งตา-ยาย ตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ถือเป็นวันที่บรรพบุรุษจะเดินทางกลับอีกโลกหนึ่ง ซึ่งทั้งสองวันดังกล่าวเป็นการรวมญาติพี่น้องแต่ละครอบครัวไปทำบุญที่วัดและพบปะกินข้าวร่วมกับครอบครัวต่างๆนับหลายร้อยคน จึงเป็นการรวมตัวทำบุญครั้งใหญ่ในรอบปีของประชาชนชาวภาคใต้