ศบค.รายงานเสียชีวิตวันนี้ 117 ศพติดเชื้อเพิ่ม 13,576 ราย

วันที่ 19 ก.ย. 2564 เวลา 12:23 น.
ศบค.รายงานเสียชีวิตวันนี้ 117 ศพติดเชื้อเพิ่ม 13,576 ราย
ศบค.รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิดใหม่13,576 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 117 ราย มีผู้รับวัคซีนสะสมทั้งหมดจำนวน 44,485,657 โดส ไทยติดเชื้อมากอันดับ 29 ของโลก

เมื่อวันที่ 19 กันยายน ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ รวม 13,576 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 12,048 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 1,120 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 395 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 13 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,447,614 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)หายป่วยกลับบ้าน 12,492 ราย หายป่วยสะสม 1,302,593 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 131,095 ราย เสียชีวิต 117 ราย

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 หายป่วยแล้ว 1,302,593 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,447,614 ราย เสียชีวิตสะสม 15,269 ราย ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 หายป่วยแล้ว 1,330,019 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,476,477 ราย เสียชีวิตสะสม 15,363 ราย

ขณะที่ ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. - 18 ก.ย. 2564 มีผู้รับวัคซีนสะสมทั้งหมด จำนวน 44,485,657 โดส วันที่ 18 ก.ย.2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 281,812 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 313,636 ราย เข็มที่ 3 จำนวน 782 ราย

สำหรับ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก ยอดผู้ติดเชื้อรวม 228,935,812 ราย อาการรุนแรง 99,890 ราย รักษาหายแล้ว 205,522,030 ราย  เสียชีวิต 4,700,044 ราย อันดับ 1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 42,866,805 ราย2. อินเดีย จำนวน 33,447,010 ราย3. บราซิล จำนวน 21,230,325 ราย4. สหราชอาณาจักร จำนวน 7,400,739 ราย 5. รัสเซีย ขณะที่ไทยอยูอันดับ 29 ของโลก