ไทยป่วยโควิดเพิ่ม 13,576 ราย เสียชีวิตอีก 117

วันที่ 19 ก.ย. 2564 เวลา 07:45 น.
ไทยป่วยโควิดเพิ่ม 13,576 ราย เสียชีวิตอีก 117
ศบค.รายงานสถานการณ์โควิดวันนี้พบผู้ติดเชื้อใหม่ 13,576 ราย เสียชีวิต 117 ราย หายป่วยกลับบ้าน 12,492 ราย เหลือรักษาอยู่ 131,095 ราย

เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 64 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันดังนี้

-ผู้ติดเชื้อรายใหม่ รวม 13,576 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 12,048 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 1,120 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 395 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 13 ราย

-ผู้ป่วยสะสม 1,447,614 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)

-หายป่วยกลับบ้าน 12,492 ราย

-หายป่วยสะสม 1,302,593 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)

-ผู้ป่วยกำลังรักษา 131,095 ราย

-เสียชีวิต 117 ราย