ศบค. เผย ผู้ป่วยโควิดใส่ท่อหายใจ-ปอดอักเสบลดลงต่อเนื่อง

วันที่ 17 ก.ย. 2564 เวลา 14:25 น.
ศบค. เผย ผู้ป่วยโควิดใส่ท่อหายใจ-ปอดอักเสบลดลงต่อเนื่อง
ศบค. รายงาน ไทยติดโควิดอันดับที่ 29 ของโลก พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,555 ราย เสียชีวิต 171 ราย เป็นกลุ่ม 607 ถึง 95 % เหลือรักษาตัวอยู่ 129,421 ราย ขณะที่ ผู้ป่วยใส่ท่อหายใจ ปอดอักเสบลดลงต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 64 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ประจำวัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

-ผู้ป่วยรายใหม่ 14,555 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 12,600 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 1,156 ราย จากเรือนจำ790ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 9 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 1,448,792 ราย อยู่อันดับที่ 29 ของโลก

-ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 171 ราย / ยอดสะสม 15,124 ราย เป็นชาย 82 ราย หญิง 89 ราย อายุระหว่าง 24-95 ปี เป็นชาวไทย 169ราย เจีน 1 ราย กัมพูชา 1 ราย โดย อายุ 60 ปี ขึ้นไป 125 ราย อายุต่ำกว่า 60 ปี มีโรคเรื้อรัง 38 ราย ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 8 ราย เสียชีวิตที่บ้าน 1 ราย (ตาก) โดยกทม. เสียชีวิตสูงสุด 41 ราย โดย ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน HPL โรคไต โรคอ้วน ติดเตียง ส่วนปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ติดเชื้อในพื้นที่ คนรู้จัก ครอบครัว อาศัยในพื้นที่ระบาด และอาชีพเสี่ยง

-ผู้ป่วยรักษาหายเพิ่มขึ้น 13,691 ราย ยอดสะสม1,304,247 ราย เหลือผู้ป่วยรักษาอยู่ 129,421 ราย ในจำนวนนี้มีอาการหนัก 3,851 ราย และต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 787 ราย

-ยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ก.พ.64 จนถึง 16 กย. 64 พบว่า มียอดฉีดวัคซีนสะสมแล้ว 43,342,103 โดส แยกเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 28,436,015ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 14,285,995 ราย เข็มที่ 3 จำนวน 620,093 ราย เฉพาะวันที่ 16 ก.ย. 64 ฉีดวัคซีนยอดรวม 864,589 ราย

-จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันนี้ 10 จังหวัดอันดับแรก 1.กรุงเทพมหานคร 2,911 ราย 2.สมุทรปราการ1,110 ราย 3.ชลบุรี 935 ราย 4.ระยอง 636 ราย 5.ราชบุรี 501 ราย 6.ยะลา 444 ราย 7.สมุทรสาคร 387 ราย 8.ปราจีนบุรี 367 ราย 9.นครศรีธรรมราช 354 ราย และ 10.สระบุรี 329 ราย