นายกฯ รับข้อเสนอ กลุ่มศิลปิน จ่อผ่อนปรนถ่ายหนัง-เปิดโรงหนัง

วันที่ 17 ก.ย. 2564 เวลา 08:59 น.
นายกฯ รับข้อเสนอ กลุ่มศิลปิน จ่อผ่อนปรนถ่ายหนัง-เปิดโรงหนัง
นายกรัฐมนตรี รับ ข้อเสนอกลุ่มศิลปิน-เครือข่ายอุตสาหกรรมบันเทิง จ่อผ่อนปรน ถ่ายหนัง เปิดโรงหนัง ช่วยผู้ประกอบการเข้าถึงซอต์ฟโลน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และกลุ่มศิลปิน เพื่อหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ผ่านระบบ Video Conference รวมกับกลุ่มศิลปินพื้นบ้าน กลุ่มศิลปินแห่งชาติ ศิลปินศิลปากร กลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมบันเทิง โรงงานและภาพยนต์ และภาคเอกชน กว่า 40 องค์กร

โดยนายกรัฐมนตรี ได้รับข้อเสนอเกี่ยวกับการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ อาทิ การเปิดโรงภาพยนตร์ มหรสพ การผ่อนปรนให้กองถ่ายสามารถทำภาพยนตร์สามารถถ่ายทำได้ โดยจะมอบหมายให้ ศบค. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข พิจารณา

พร้อมกันนี้ ยังมอบหมายให้กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณและสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากมาตรการลดภาษี การช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงซอต์ฟโลน โดยจะได้มีการนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป