เช็ก 5 ขั้นตอนลงทะเบียนรับชุดตรวจ ATK ฟรี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

วันที่ 17 ก.ย. 2564 เวลา 07:31 น.
เช็ก 5 ขั้นตอนลงทะเบียนรับชุดตรวจ ATK ฟรี  ผ่านแอปฯ เป๋าตัง
สปสช. เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับชุดตรวจ ATK ฟรี ได้แล้ว ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เช็กขั้นตอนกันเลย

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับชุดตรวจ ATK ฟรี ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 64 เป็นต้นไป โดยสามารถรับได้ที่หน่วยบริการที่ร่วมโครงการ เช่น รพ. รพ.สต. คลินิก ร้านขายยา ฯลฯ

5 ขั้นตอนในการลงทะเบียนมีดังนี้

1.เข้าแอปฯ เป๋าตัง เลือกเมนู “ฟรี ชุดตรวจโควิด”

2.เลือกจังหวัด และทำแบบประเมิน 3 ข้อ

3.หากผลประเมินพบว่า สามารถรับชุดตรวจโควิด-19 ได้ ให้ค้นหา “หน่วยบริการใกล้ฉัน” เพื่อติดต่อขอนัดรับชุดตรวจ

4.เมื่อถึงหน่วยบริการ ให้สแกน QR Code ยืนยันตัวตนในแอปฯ เป๋าตัง โดยจะได้รับ ATK 2 ชุด สำหรับการตรวจ 2 ครั้ง กรณีผลเป็นลบ ให้ตรวจซ้ำอีกครั้ง ห่างกัน 5 วัน

5.เมื่อตรวจโควิดด้วยตนเองแล้ว ให้บันทึกผลตรวจผ่านแอปฯ เป๋าตัง หากผลเป็นบวก ให้ลงทะเบียนเข้ารับการดูแลที่บ้าน – ชุมชน หรือรักษากับหน่วยบริการต่อไป

หรือเช็กรายชื่อหน่วยบริการแจก ATK ได้ที่ https://www.nhso.go.th/page/atk // กรณีประชาชนไม่มีสมาร์ทโฟนรับได้ที่ รพ. หรือ รพ.สต.