ฉลุย!ร่างกม.ป้องกันซ้อม-ทรมานผ่านสภาวาระ1

วันที่ 16 ก.ย. 2564 เวลา 16:16 น.
ฉลุย!ร่างกม.ป้องกันซ้อม-ทรมานผ่านสภาวาระ1
รมว.ยุติธรรมเผยร่าง พ.ร. บ. ป้องกันฯซ้อมการทรมานฯผ่านสภาวาระที่ 1สะท้อนชัดรัฐไม่หนุนจนท.บังคับบุคคลสูญหาย

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรฯ มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ต่อสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 1 โดยมีมติเห็นด้วย จำนวนทั้งสิ้น 368 คน จากจำนวนผู้ลงมติ 365 คน เห็นด้วย 363 คน งดออกเสียง 1 คน ไม่ลงคะแนนเสียง 1 คนและขอโหวตเห็นด้วยเพิ่มเติม อีก 5 คน รวม 368 คน) โดยให้ใช้ร่างพร.บ ฉบับของกระทรวงยุติธรรม เป็นหลัก โดยได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ผลการโหวตสืบเนื่องเมื่อวันที่ 15 ก.ย.64 ตนพร้อมผู้บริหารจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพฯ และผอ. กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ฯได้ชี้แจงและแถลงให้สภาฯให้เห็นความสำคัญของการมีพ.ร.บฉบับนี้ว่า หากมีผลบังคับใช้นอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ไทยแล้ว และยังให้ประชาชนมีเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำของสังคมด้วย

"ร่างพ.ร.บฉบับนี้จะช่วยยืนยันให้เห็นนโยบายของรัฐบาลว่าไม่สนับสนุนการทรมาน และการกระทำให้บุคคลสูญหายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ "รมว.ยุติธรรม กล่าว