เปิดไทม์ไลน์ฉีดไฟเซอร์ให้นักเรียน เริ่มฉีด ต.ค. นี้

วันที่ 16 ก.ย. 2564 เวลา 07:39 น.
เปิดไทม์ไลน์ฉีดไฟเซอร์ให้นักเรียน เริ่มฉีด ต.ค. นี้
กระทรวงศึกษาธิการ เผย ไทม์ไลน์ฉีดไฟเซอร์ให้นักเรียน -นักศึกษา เริ่มฉีดวันแรก 4 ต.ค. นี้ เร่งชี้แจงทำความเข้าใจพ่อแม่ผู้ปกครอง

กระทรวงศึกษาธิการ ประชุม ทำความเข้าใจการฉีดวัคซีนให้นักเรียนอายุ 12 ขวบ - 18 ปี ไปยังเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด อาชีวศึกษา และผู้แทนโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฉีดให้นักเรียนอายุ 12 ขวบ - 18 ปี ครอบคลุมเด็ก ม.1- ม.6, ปวช. และ ปวส. รวมถึง ป.6 ที่มีอายุ 12 ขวบแล้ว ให้เริ่มฉีดให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้มก่อน เแล้วจะขยายการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ไปให้เด็ก ๆ ครบ 4.5 ล้านคนทั่วประเทศ

สำหรับรายละเอียด มีดังนี้

10 - 17 ก.ย. 64 โรงเรียน/สถานศึกษาจัดเตรียมรายชื่อและจำนวนนักเรียน

17 - 22 ก.ย. 64 โรงเรียน/สถานศึกษา ทำความเข้าใจ ให้ข้อมูลผู้ปกครอง

21 - 24 ก.ย. 64 โรงเรียน/สถานศึกษา เชิญผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ ให้นักเรียนเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์

25 ก.ย. 64 โรงเรียน/สถานศึกษา นำส่งบัญชีรายชื่อนักเรียนที่จะรับไฟเซอร์ส่งศึกษาธิการจังหวัด

28 - 30 ก.ย. 64 ศึกษาธิการจังหวัดวางแผนและกำหนดการฉีดวัคซีนรายโรงเรียน

1 ต.ค. 64 โรงเรียน/สถานศึกษา รับทราบกำหนดการฉีดวัคซีนและจัดเตรียมสถานที่

4 ต.ค. 64 เริ่มการฉีดวัคซีนแก่นักเรียน