สธ. คาดแนวโน้มผู้ติดเชื้อตค.อาจสูง ย้ำป้องกันตนเองสูงสุด

วันที่ 15 ก.ย. 2564 เวลา 12:35 น.
สธ. คาดแนวโน้มผู้ติดเชื้อตค.อาจสูง ย้ำป้องกันตนเองสูงสุด
กรมควบคุมโรค คาด แนวโน้มผู้ติดเชื้อเดือนตุลาคมอาจสูง หลังเปิดกิจการกิจกรรม ย้ำป้องกันตนเองสูงสุด ลดการติดเชื้อ

นพ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กล่าวถึงคาดการณ์สถานการณ์โควิด-19 ในเดือนตุลาคมว่า สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อที่มีอาการหนักและเสียชีวิตลดลงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากมาตรการล็อคดาวน์ในช่วงที่ผ่านมา แต่ยังคงพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนอยู่บ้างกระจายหลายพื้นที่ จากการไปในสถานที่เสี่ยง การทานอาหารร่วมกัน การติดเชื้อภายในครอบครัว

ทั้งนี้เน้นย้ำให้ประชาชนระมัดระวังตนเองให้มากที่สุด โดยเฉพาะในช่วงหลังจากเปิดกิจกรรม/กิจการ มีการเดินทาง พบปะผู้อื่น และมีการสัมผัสร่วมมากขึ้น มีโอกาสเสี่ยงในการแพร่และรับเชื้อได้ อาจมีแนวโน้มส่งผลต่อตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ในเดือนตุลาคม จึงขอให้อดทนและเข้มมาตรการป้องกันตนเองขั้นสูงสุดกับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา ควบคู่ไปกับการเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้เหลือน้อยที่สุด หากจำนวนผู้ติดเชื้อในเดือนตุลาคมไม่เพิ่มขึ้นจะได้มีการผ่อนคลายมากขึ้น