"ความดันโลหิตสูง-เบาหวาน"นำโด่งตัวเร่งตายจากติดเชื้อโควิด

วันที่ 12 ก.ย. 2564 เวลา 14:20 น.
"ความดันโลหิตสูง-เบาหวาน"นำโด่งตัวเร่งตายจากติดเชื้อโควิด
ศบค.เผยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานปัจจัยเสี่ยงอันดับต้นๆทำให้ผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 12 ก.ย.ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ถึงรายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทยว่า มีจำนวน 180 ราย แยกเป็น เป็นชาย 101 ราย หญิง 79 ราย ค่ากลางอายุ 70 ปี(5 เดือน-108 ปี) อยู่ในกรุงเทพฯ 67 ราย เป็นกลุ่ม 607 รวมกันถึง 93% เป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 132 ราย คิดเป็น 73%  7 กลุ่มโรคเรื้อรัง 36 ราย คิดเป็น 20% มีหญิงตั้งครรภ์ 1 ราย เด็กอายุ 5 เดือน 1 ราย

ทั้งนี้ โรคประจำตัว/ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค 

-ความดันโลหิตสูง (102)

-เบาหวาน (68)

-ไขมันในเลือดสูง (46)

-อ้วน (17)

-โรคไต (32)

- ติดเตียง (6)

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรควิด-19

ติดเชื้อในพื้นที่ 176 ราย

คนรู้จัก 68 ราย

ครอบครัว 12 ราย

อาศัยในพื้นที่ระบาด 98 ราย

อาชีพเสี่ยง 1 ราย

เสียชีวิตนอกรพ.  1 ราย