เปิดข้อมูล 253 เหยื่อโควิด พบเป็นคนแก่-โรคเรื้อรังถึง 223 ราย หญิงท้อง 1 คน

วันที่ 11 ก.ย. 2564 เวลา 12:15 น.
เปิดข้อมูล 253 เหยื่อโควิด พบเป็นคนแก่-โรคเรื้อรังถึง 223 ราย หญิงท้อง 1 คน
ศบค. รายงาน ไทยติดเชื้อโควิดอันดับ 29 ของโลก พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 15,191 ราย เสียชีวิต 253 ราย เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ - มีโรคเรื้อรังมากถึง 223 ราย มีหญิงตั้งครรภ์ 1 ราย เผย กทม.ยังติดเชื้อ-ตายติดอันดับสูงสุด

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 64 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ประจำวัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

-ผู้ป่วยรายใหม่ 15,191 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 12,647ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 1,812 ราย จากเรือนจำ726ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 6 ราย

-ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 253 ราย / ยอดสะสม 14,173 ราย

-ผู้เสียชีวิตทั้ง 253 ราย เป็นชาย 135 ราย หญิง 117 ราย อายุระหว่าง 18-98 ปี เป็นชาวไทย 249ราย เมียนมา 1 ราย กัมพูชา 1 ราย ไม่ระบุ 2 ราย โดย อายุ 60 ปี ขึ้นไป 191 ราย อายุต่ำกว่า 60 ปี มีโรคเรื้อรัง 32 ราย ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 30 ราย ตั้งครรภ์ 1 ราย (สมุทรปราการ ) เสียชีวิตนอกรพ. 1 รายสงขลา โดยกทม. เสียชีวิตสูงสุด 111 ราย

-ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน HPL โรคไต โรคอ้วน ติดเตียง ส่วนปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ติดเชื้อในพื้นที่246 ราย คนรู้จัก80 ราย ครอบครัว 17 ราย อาศัยในพื้นที่ระบาด148ราย อาชีพเสี่ยง 1 ราย

-ยอดผู้ป่วยสะสม 1,339,281 ราย

-ผู้ป่วยรักษาหายเพิ่มขึ้น18,721 ราย ยอดสะสม 1,216,112 ราย

-เหลือผู้ป่วยรักษาอยู่ 137,859 ราย

-ในจำนวนนี้มีอาการหนัก 4,168 ราย และต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 875 ราย

-ยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ก.พ.64 จนถึง 10 กย. 64 พบว่า มียอดฉีดวัคซีนสะสมแล้ว 39,631,862 โดส แยกเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 26,954,546 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 12,063,643 ราย เข็มที่ 3 จำนวน 613,673 ราย เฉพาะวันที่ 10 ก.ย. มียอดฉีดวัคซีนสะสม 758,503 ราย

-จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันนี้ 10 จังหวัดอันดับแรก 1.กรุงเทพมหานคร 3,3641 ราย 2.สมุทรปราการ1,308 ราย 3.ชลบุรี 991 ราย 4.สมุทรสาคร 643 ราย 5.ราชบุรี 629 ราย 6.สงขลา 473 ราย 7.ระยอง 441 ราย 8.ปราจีนบุรี 372 ราย 9.นราธิวาส 369 ราย และ 10.ยะลา 309 ราย

-ขณะที่สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ล่าสุดวันนี้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวมแล้ว 224,647,087 ราย เสียชีวิต 4,630,843 ราย โดยประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงสุด อันดับแรก สหรัฐอเมริกา 41,741,693 อันดับ 2 อินเดีย 33,200,877ราย อันดับ 3 บราซิล 20,974,850 ราย อันดับ 4 สหราชอาณาจักร 7,168,806 ราย และอันดับ 5 รัสเซีย 7,102,625 ราย ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 29