วัคซีน"ซิโนฟาร์ม" ล็อต7จำนวน2ล้านโดสมาถึงไทยแล้ว

วันที่ 29 ส.ค. 2564 เวลา 14:26 น.
วัคซีน"ซิโนฟาร์ม" ล็อต7จำนวน2ล้านโดสมาถึงไทยแล้ว
ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เผยวัคซีนซิโนฟาร์มล็อตที่ 7 จำนวน 2 ล้านโดสเดินทางมาถึงไทยแล้ว รวมตั้งแต่ 20 มิ.ย.64 มีวัคซีนซิโนฟาร์มเข้ามา 9 ล้านโดสแล้ว

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 64 ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รายงานว่า วัคซีนซิโนฟาร์มล็อตที่ 7 จำนวน 2 ล้านโดส เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยแล้ว รวมจำนวนวัคซีนซิโนฟาร์มที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วตั้งแต่ 20 มิ.ย. - 29 ส.ค. 2564 เป็นจำนวน 9 ล้านโดส

ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระบุด้วยว่า โรงพยาบาลที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มไปจัดสรรต่อให้กับผู้ป่วยหรือผู้รับบริการของโรงพยาบาล โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนดให้ทุกโรงพยาบาลคิดอัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์มแก่ประชาชน 777 บาทต่อโดส ในส่วนค่าบริการอื่นๆ โรงพยาบาลกำหนดได้ตามความเหมาะสมโดยให้คำนึงถึงการเข้าถึงวัคซีนของส่วนรวมเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ประชาชนที่มีความประสงค์จะเข้ารับวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มในเดือนกันยายน สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลที่ขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มในพื้นที่ใกล้บ้าน เพื่อสอบถามข้อมูลการจองวัคซีนซิโนฟาร์มกับสถานพยาบาลดังกล่าวต่อไป