ส่องกราฟยอดติดเชื้อโควิดในไทยเริ่มลดลง

วันที่ 29 ส.ค. 2564 เวลา 13:03 น.
ส่องกราฟยอดติดเชื้อโควิดในไทยเริ่มลดลง
ส่องกราฟผู้ติดเชื้อโควิดของไทยในช่วงการระบาดระลอกเม.ย. 64 ภาพรวมผู้ป่วยเริ่มลดลงทั้ง กทม.ปริมมณฑลและต่างจังหวัด

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 64 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศประจำวัน ดังนี้

-พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 16,536 ราย ประกอบด้วย ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 13,894 ราย, จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 2,306 ราย และจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 328 ราย, ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 8 ราย มาจากสหรัฐอเมริกา 2 ราย อิสราเอล 1 ราย เมียนมา 2 ราย กัมพูชา 2 ราย และมาเลเซีย 1 ราย(ช่องทางธรรมชาติ)

- เสียชีวิต 264 ราย เป็นชาย 145 ราย หญิง 119 ราย ในจำนวนนี้เป็นชาวเมียนมา 3 ราย โดยกรุงเทพมหานคร มีจำนวนมากที่สุด 111 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่โรคเรื้อรัง

-ยอดเสียชีวิตสะสมเพิ่มเป็น 11,143 ราย

-จำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 จนถึงล่าสุดอยู่ที่ 1,174,091 ราย

-มีผู้ป่วยรักษาหายแล้วเพิ่มขึ้น 20,927 ราย

-เหลือผู้ป่วยรักษาอยู่ 177,702 ราย อยู่ในโรงพยาบาล 15,573 ราย โรงพยาบาลสนามและอื่นๆ 162,129 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยอาการหนัก 5,093 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 1,067 ราย

-จังหวัดที่มีผู้ป่วยโควิด-19 สูงสุดใน 10 อันดับของวันนี้ คือ อันดับแรก กรุงเทพฯ 3,821 ราย, สมุทรปราการ 984 ราย, สมุทรสาคร 872 ราย ,ชลบุรี 762 ราย, นนทบุรี 587 ราย, ราชบุรี 464 ราย,นครราชสีมา 452 ราย, นครปฐม 381 ราย, พระนครศรีอยุธยา 376 ราย และ ฉะเชิงเทรา 357 ราย

-สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ล่าสุดวันนี้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 216,748,018 ราย เสียชีวิต 4,507,840 ราย โดยประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงสุด อันดับแรก สหรัฐอเมริกา 39,617,417 ราย อันดับ 2 อินเดีย 32,694,188 ราย อันดับ 3 บราซิล 20,728,605 ราย อันดับ 4 รัสเซีย 6,863,541 ราย และอันดับ 5 ฝรั่งเศส 6,728,858 ราย

-ส่วนประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ในอันดับที่ 30