สธ.เผย 8 สูตรวัคซีนสำหรับคนไทย แบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย

วันที่ 26 ส.ค. 2564 เวลา 07:16 น.
สธ.เผย 8 สูตรวัคซีนสำหรับคนไทย แบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย
กระทรวงสาธารณสุข เผย 8 สูตร แบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย มี 3สูตรสำหรับประชาชน และ 5 สูตรสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

เพจเฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงาน กระทรวงสาธารณสุข เผย วัคซีนโควิด สูตรต่างๆ สำหรับคนไทย ดังนี้

กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไปสูตรหลัก

1) วัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 และวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 ห่างกัน 3 สัปดาห์หรือ

2) วัคซีน AstraZeneca 2 เข็ม ห่างกัน 12 สัปดาห์ (บางกรณี)

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเด็กอายุ 12-18 ปีที่มีโรคเรื้อรัง 7 โรค หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

1) วัคซีน Pfizer 2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า

1. ผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm ครบ 2 เข็ม ให้วัคซีน Pfizer หรือ AstraZeneca กระตุ้น 1 เข็ม

2. ผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac Sinopharm หรือ AstraZeneca 1 เข็ม ให้วัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 โดยกำหนดระยะห่างระหว่างโดสตามชนิดของวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นหลัก

3. วัคซีน Sinovac เข็มแรกและวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 ห่างกัน 3 สัปดาห์

4. วัคซีน Pfizer 2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์

5. วัคซีน AstraZeneca 2 เข็ม ห่างกัน 12 สัปดาห์