logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
ทบ.แจงทหารฉีดไฟเซอร์เป็น "นายสิบพยาบาล" ดูแลผู้ป่วยโควิด

ทบ.แจงทหารฉีดไฟเซอร์เป็น "นายสิบพยาบาล" ดูแลผู้ป่วยโควิด

09 สิงหาคม 2564

ทบ.ชี้แจงทหารโพสต์ฉีดวัคซีน เป็นกำลังพลสายแพทย์ด่านหน้าปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด ได้วัคซีนตามหลักเกณฑ์ของสาธารณสุขจังหวัดเลย

กองทัพบกได้ชี้แจง กรณีสังคมออนไลน์ได้เผยแพร่ภาพจากเฟซบุ๊กทหารยศสิบเอก โพสต์ภาพบัตรคิวฉีดวัคซีน Pfizer ไฟเซอร์ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน จ.เลย ซึ่งภาพถูกแชร์ต่อในโซเชียลมีเดีย พร้อมตั้งคำถามว่าเป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้าหรือไม่ ถึงได้รับวัคซีน

กองทัพบก ขอเรียนว่าบุคคลดังกล่าว เป็นนายทหารชั้นประทวน ตำแหน่ง นายสิบพยาบาล หมวดทหารเสนารักษ์ ปฎิบัติงานอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายศรีสองรักษ์ มณฑลทหารบกที่ 28 จังหวัดเลย และเป็นกำลังพลสายแพทย์ด่านหน้า ที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโควิด โรงพยาบาลสนามจังหวัดเลย(แห่งที่3)ที่ตั้งอยู่ในค่ายศรีสองรักษ์ ซึ่งมณฑลทหารบกที่ 28 ได้สนับสนุนพื้นที่ในค่ายทหารจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามของจังหวัดเลย โดยใช้อาคารของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 2 อาคาร รองรับผู้ป่วยโควิดได้ 380 เตียง เปิดดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ปัจจุบันมีผู้ป่วยโควิด(สีเขียว)เข้ารับการรักษา 50 คน และเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกที่ให้หน่วยทหารสนับสนุนอาคารสถานที่และบุคลากรในการดูแลประชาชนในสถานการณ์โควิดหรือการตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามสนับสนุนแต่ละจังหวัดอย่างเต็มศักยภาพ

ปัจจุบันการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ของจังหวัดเลยนั้น ทางสาธารณสุขจังหวัดได้ฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ตามหลักเกณฑ์ และกำลังพลดังกล่าวเป็นบุคลากรด่านหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโควิด ในโรงพยาบาลสนามของจังหวัดเลย อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการฉีดวัคซีนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ทางกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลยเป็นผู้กำหนด ทางหน่วยทหารจึงได้ส่งรายชื่อกำลังพลขอรับวัคซีนและได้รับการฉีดวัคซีนเมื่อ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา

สำหรับการโพสต์ที่อาจสร้างความสับสนให้กับสังคม ทางกำลังพลได้ขออภัยมายังทุกท่านด้วย

ทั้งนี้ ในวันนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายศรีสองรักษ์ ได้แถลงชี้แจงข้อมูลต่อสื่อมวลชนในภาพรวมของการบริหารจัดการวัคซีนโดยภาพรวมแล้ว พร้อมระบุเป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่ได้รับวัคซีนตามหลักเกณฑ์จริง