จุฬาฯเปิดรับอาสาสมัครฉีดวัคซีนCovid19 mRNA กลุ่มผู้สูงวัยเพิ่ม

วันที่ 05 ส.ค. 2564 เวลา 17:19 น.
จุฬาฯเปิดรับอาสาสมัครฉีดวัคซีนCovid19 mRNA กลุ่มผู้สูงวัยเพิ่ม
จุฬาฯเปิดรับอาสาสมัครฉีดวัคซีนวัคซีน mRNA กลุ่มเสี่ยงสูงวัย เริ่มฉีดปลายสิงหานี้

วันที่ 5 ส.ค.หลังจากห้วงสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการวิจัยและพัฒนาวัคซีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chula VRC) เปิดรับอาสาสมัครเข้าร่วม โครงการทดสอบวัคซีน ChulaCov19 mRNA vaccine ระยะที่ 1 สำหรับอาสาสมัครอายุ 65-75 ปี จำนวน 24 คน ทั้งนี้ ช่วงที่ได้รับวัคซีนคือปลายเดือนสิงหาคม 2564 นั้น

ล่าสุด วานนี้ (4 ส.ค.) ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการวิจัยและพัฒนาวัคซีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครอาสาสมัครสุขภาพดีสำหรับโครงการ ChulaCov19 vaccine ระยะที่ 1 เพิ่มเติม สำหรับผู้สูงอายุ

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

– อายุ 56-75 ปี

– ไม่มีโรคประจำตัว

– ไม่เคยติดเชื้อโควิด-19

– ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19

ผู้สนใจโปรดกรอกข้อมูลเพื่อคัดกรองเบื้องต้น คลิก