กทม.สรุปแนวทางเข้าตรวจโควิด-รับการรักษาสำหรับประชาชน

วันที่ 04 ส.ค. 2564 เวลา 15:14 น.
กทม.สรุปแนวทางเข้าตรวจโควิด-รับการรักษาสำหรับประชาชน
โฆษกกทม.สรุปแนวทางสำหรับชาวกรุงเทพฯในการเข้าตรวจหาเชื้อโควิด และเข้ารับการรักษากรณีติดเชื้อ

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กสรุปแนวทางการตรวจหาเชื้อและการเข้าสู่ระบบเพื่อรักษา โดยมีเนื้อหาดังนี้

ผมขอสรุปแนวทางการตรวจหาเชื้อและการเข้าระบบการรักษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทุก ๆ คนนะครับ

0.1 มีอาการ มีไข้ขึ้นสูงมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไอแห้งแบบไม่มีเสมหะ รู้สึกคันระคายคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจลำบาก อ่อนเพลีย บางรายมีผื่นแดงคล้ายตาข่าย ผื่นเป็นจุดเลือด ผื่นบวมแดงคล้ายลมพิษ และตุ่มน้ำใส

0.2 เคยมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ เพิ่งเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดมาก

1. ตรวจหาเชื้อ

1.1 ตรวจที่โรงพยาบาล โดยแจ้งว่าเป็นผู้มีประวัติเสี่ยงสูงสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อหรือเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดสูง โดยมี รพ. ในสังกัด กทม. 5 แห่งที่รับตรวจด้วยวิธี Rt-PCR มี รพ.กลาง รพ.ตากสิน รพ.ราชพิพัฒน์ รพ.สิรินธร และ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์

1.2 ตรวจที่หน่วยเชิงรุกของ กทม. ที่ให้บริการในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต ที่ตรวจด้วยวิธี ATK หากมีผลติดเชื้อจะตรวจซ้ำ Rt-PCR ทันทีที่หน่วยตรวจ ซึ่งสามารถตรวจสอบ วัน เวลา และสถานที่จุดตรวจเชิงรุกได้ทาง Facebook ของกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร ที่ลิงก์ https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3701037993329128/ 

1.3 ติดต่อศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน หากเป็นพื้นที่การระบาดสูง จะมีหน่วยตรวจเชิงรุก CCRT เข้าไปตรวจหาเชื้อด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) หากผลตรวจติดเชื้อจะส่งเข้าศูนย์พักคอยในโซนแยกเฉพาะสำหรับผู้ที่มีผลติดเชื้อจากการตรวจด้วย ATK และจะมีหน่วยตรวจ Rt-PCR ตรวจซ้ำอีกครั้ง ซึ่งมีอยู่ 14 จุด ที่ลิงก์ www.shorturl.at/mouEZ  

2. เข้ารับการรักษา ผู้ที่พบตนเองมีผลตรวจติดเชื้อและใบแล็ปรับรองผลตรวจ ให้โทร.สายด่วน 1330

2.1 หากไม่มีอาการและสามารถกักตัวรักษาที่บ้านได้ แนะนำให้ทำ Home Isolation (HI) จะมีทีมแพทย์ติดตามโทรสอบถามอาการผ่านระบบ BKK HI/CI Care จะได้รับยาและอาหารครบทั้ง 3 มื้อ

2.2 หากไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้ สามารถขอเข้าพักที่ศูนย์พักคอย (Community Isolation :CI) ในชุมชนได้

*** ถ้าติดต่อสายด่วน 1330 แล้ว ไม่ได้รับยาและอาหาร หรือมีอาการแย่ลง เขตทั้ง 50 เขต พร้อมเข้าไปช่วยเหลือ โทร.สายด่วนโควิดเขตได้ครับ ที่ลิงก์ https://www.facebook.com/114517608647869/posts/3708855119214082/ 

ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยทุก ๆ คน ทีมบุคลากรทางแพทย์และเจ้าหน้าที่ เต็มที่ในการรักษาผู้ป่วยทุกคนให้ปลอดภัย ในสถานการณ์วิกฤตินี้ครับ