ยื่น8ข้อเสนอจี้"บิ๊กตู่"เร่งแก้ปัญหาโควิดลดการระบาด-เสียชีวิต

วันที่ 03 ส.ค. 2564 เวลา 17:37 น.
ยื่น8ข้อเสนอจี้"บิ๊กตู่"เร่งแก้ปัญหาโควิดลดการระบาด-เสียชีวิต
นายกสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯเสนอ 8 ข้อเรียกร้องส่งถึงนายกฯเร่งแก้ปัญหาโควิดเพื่อลดการระบาด-เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ด้วยปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินและบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉิน กำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤต เนื่องจากผู้ป่วยฉุกเฉินจำนวนมาก ทั้งที่ป่วยด้วยโควิด-19 และไม่ได้ป่วยด้วยโควิด-19 ไม่ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันการและสมบูรณ์ รวมทั้ง บุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉินจำนวนไม่น้อย ได้ล้มป่วยและเสียชีวิต ภาพจากการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่เหลือก็กำลังเหนื่อยล้า จากการปฏิบัติงานหนักมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ จึงมีข้อเสนอต่อ นายกรัฐมนตรี ที่ได้รวบอำนาจการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ มากกว่า 30 ฉบับ ไว้ที่ตนเองได้เร่งดำเนินการดังนี้

1.ทำให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการต่างๆ และระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชน ให้เป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างจริงจัง ในปัจจุบัน การประสานงานต่างๆ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ยังไม่เป็นเอกภาพ ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการลดการระบาด และการเสียชีวิตจากโควิด-19

2.หยุดการให้ข่าวและการสร้างข่าวที่ทำให้เกิดความสับสนจนประชาชนไม่เกิดความเชื่อมั่นในตัวนายกรัฐมนตรี และรัฐบาลรวมทั้งหน่วยงานต่างๆ และดำเนินการลงโทษผู้ที่สร้างและแพร่ข่าวเท็จอย่างจริงจัง

3.เร่งการตรวจเชิงรุกเพื่อแยกผู้ติดเชื้อออกจากผู้ไม่ติดเชื้อโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะในพื้นที่ และชุมชนที่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น ชุมชนแออัด โรงงาน แคมป์คนงานก่อสร้าง โดยเป็นการแยกกักอย่างจริงจังและเข้มงวด ซึ่งในปัจจุบันยังมีการปล่อยปละละเลยกันอยู่

4.นำทรัพยากรอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (ทั้งบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์) มาช่วยในการตรวจเชิงรุก การแยกผู้ติดเชื้อ การช่วยเหลือดูแลการแบบกักที่บ้าน (Home Isolation) และในชุมชน (Community Isolation) เพื่อบรรเทาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์

5.เพิ่มและกระจายศูนย์ตรวจเชิงรุกและฉีดวัคซีนไปยังพื้นที่เสี่ยง เพื่อลดการแพร่เชื้อจากความแออัด และการเดินทางของประชาชนไปยังศูนย์ฯ ที่มีอยู่น้อยในปัจจุบัน

6.สนับสนุนและช่วยเหลือให้ประชาชนผู้ติดเชื้อมีความมั่นใจว่า ตนจะได้รับการดูแลตามสมควร ไม่ว่าจะแยกกักตัวอยู่ในบ้าน ในชุมชน ในวัด ในโรงเรียน ในค่ายทหาร และอื่นๆ

7. สนับสนุนและช่วยเหลือให้ประชาชนผู้ไม่ติดเชื้อสามารถดูแลตนเอง ไม่ให้ติดเชื่อ และในกรณีจำเป็น เช่น อยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงมาก ได้ย้ายออกไปอยู่ในที่ปลอดภัย

8.สนับสนุนและช่วยเหลือให้ประชาชนผู้หายจากการติดเชื้อแล้ว และประชาชนผู้สามารถดูแลตนเอง ไม่ให้ติดเชื้อเข้ามาดูแล ผู้ที่แยกกักตัวอยู่ในบ้าน และในชุมชนเพื่อบรรเทาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข เป็นต้น