เปิดลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับบุคคลทั่วไปรอบ2วันที่4ส.ค.นี้

วันที่ 02 ส.ค. 2564 เวลา 11:30 น.
เปิดลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับบุคคลทั่วไปรอบ2วันที่4ส.ค.นี้
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดลงทะเบียนจองวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" สำหรับบุคคลธรรมดา รอบ 2 จำนวน 75,000 ราย ในวันที่ 4 ส.ค.64 สามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศ แจ้งกำหนดการเปิดลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สำหรับ “บุคคลธรรมดา” รอบ 2 จำนวน 75,000 ราย ในวันพุธที่ 4 ส.ค. 64 ดังนี้

-เวลา 10.10 น. เปิดระบบลงทะเบียน

-เวลา 14.00 น. เปิดระบบการจองวัคซีนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ

ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จในรอบที่ 2 สามารถเข้ามาดำเนินการจองวัคซีน เลือกโรงพยาบาล เลือกวันนัดฉีดและโอนเงินให้เสร็จสิ้นได้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม เวลา 14.00 น. ถึงวันที่ 6 ส.ค.64 เวลา 18.00 น. หากไม่ได้เข้ามาดำเนินการตามวันที่กำหนดระบบจะลบข้อมูลท่านออกจากการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ และท่านต้องลงทะเบียนใหม่อีกหากประสงค์ขอรับการจัดสรรในครั้งต่อไป

ลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนฟาร์มสำหรับบุคคลธรรมดาได้ 2 ช่องทาง

1) เว็บไซด์ https://sinopharm.cra.ac.th 

2) แอปพลิเคชั่น CRA SINOP ทั้งระบบ iOS และ Android

หมายเหตุ: อัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดสต่อคน 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท) โดยทุกๆ 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะบริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส

เงื่อนไขการลงทะเบียนจองวัคซีน

ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรกและพร้อมเข้าฉีดวัคซีนได้ทันทีเท่านั้น

ลงทะเบียนจองวัคซีนด้วยเลขที่บัตรประชาชนของผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเท่านั้น

คนต่างชาติ ใช้เลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

ภายหลังจากชำระเงินค่าวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี

เลือกวันเข้ารับการฉีดในโรงพยาบาลที่กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 16-29 ส.ค.64

โดยมีโรงพยาบาลที่อยู่ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มและสีแดงเข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีน ตามภาคต่างๆ ดังนี้

กรุงเทพและปริมณฑล

- โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

- โรงพยาบาลปิยะเวท

- โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

- โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

- โรงพยาบาลเอกชัย

- โรงพยาบาลพญาไท 3

- โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์

- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

- โรงพยาบาลอินเตอร์เมด

- โรงพยาบาลกรุงเทพ

- โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย

- โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

- โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

- โรงพยาบาลเทพธารินทร์

- โรงพยาบาลบางปะกอก 1

ภาคใต้

- โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

- โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

- โรงพยาบาลสงขลา

- โรงพยาบาลสิโรรส ยะลา

ภาคกลาง

- โรงพยาบาล อินเตอร์กำแพงแสน

- โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์

- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ฉะเชิงเทรา

- โรงพยาบาลการุญเวชอยุธยา

- โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ

- โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี

- โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

- โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี

- โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

ภาคอิสาน

- โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

- โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

- โรงพยาบาลปากช่องนานา

- โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

- โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

- โรงพยาบาลโขงเจียม อุบลราชธานี

- โรงพยาบาลเมืองเลยราม

- โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ

- โรงพยาบาลชัยภูมิ

ภาคตะวันออก

- โรงพยาบาลชลบุรี

- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง

- โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี

ภาคเหนือ

- โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

- โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน

- โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ

- โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก

- โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์

- โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ลำปาง

ผู้จองวัคซีนชำระ”ค่าบริการฉีด” ณ โรงพยาบาลโดยตรง

หมายเหตุ ราชวิทยาลัยจะทำการเปิดให้ลงทะเบียนขอจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับ “บุคคลธรรมดา” ทุกวันพุธทั้งนี้ขึ้นกับจำนวนวัคซีนที่มีในแต่ละช่วงเวลา

ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564