logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

"ราชวิทยาลัย"แจง 3 แนวทางผู้จองซิโนฟาร์ม แต่ฉีดตามกำหนดไม่ได้

31 กรกฎาคม 2564

เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจง 3 แนวทางผู้จอง"ซิโนฟาร์ม" ไม่สามารถเข้ารับวัคซีนได้ตามกำหนด

เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจง 3 แนวทางผู้จอง"ซิโนฟาร์ม" ไม่สามารถเข้ารับวัคซีนได้ตามกำหนด

ศ.นพ.นิธิ มหานนท์เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โพสต์เฟซบุ๊ก "Nithi Mahanonda"ประกาศแนวทางผู้จองวัคซีนทางเลือก"ซิโนฟาร์ม" สำหรับบุคคลธรรมดา ที่ไม่สามารถเข้ารับวัคซีนได้ตามกำหนดดังนี้

หากมีผลตรวจยืนยันการติดเชื้อโควิด-19

- สามารถเก็บวัคซีนและเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปได้อีก 3 เดือน โดยแจ้งเลื่อนวันนัดหมายฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลที่เลือกเข้ารับบริการโดยตรง

หากเป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงอยู่ในระหว่างกักตัว

- กักตัวให้ครบจำนวนวัน และกำหนดนัดหมายใหม่ เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลที่ท่านเลือกเข้ารับบริการโดยตรง

รับวัคซีนชนิดอื่นมาแล้ว หรือแพทย์วินิจฉัยไม่สามารถเข้ารับวัคซีนได้

- รอติดตามประกาศแนวทางการเปลี่ยนผู้รับวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หลังจากการจัดสรรส่วนใหญ่เสร็จสิ้นแล้ว

ส่วนประชาชนที่จองคิวฉีดวัคซีน"ซิโนฟาร์ม" และสามารถเข้ารับวัคซีนได้ตามกำหนดสามารถเลือกวันเข้าฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาล ที่เข้าร่วมให้บริการ ระหว่างวันที่ 6-15 สิงหาคม 2564 และชำระค่าบริการฉีดวัคซีนเพิ่มเติมกับทางโรงพยาบาลที่เข้ารับบริการโดยตรงตรวจสอบข้อมูลโรงพยาบาลเพิ่มเติม ได้ทาง >https://www.chulabhornhospital.com/page.php?name=1535