คลิปข่าว พระพยอม แถลงทัศนะธรรมะปรองดอง

  • วันที่ 21 ธ.ค. 2553 เวลา 09:09 น.

พระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาส วัดสวนแก้ว ก็ออกมาแถลงทัศนะธรรมะเพื่อความปรองดองต้องการให้เกิดความปรองดองในสังคมไทยกลับมาสู่ภาวะปกติ

ข่าวอื่นๆ