สภากาชาดไทย แจงไทม์ไลน์สั่งซื้อ Moderna อีก1ล้านโดส โต้ไม่ได้ตัดล็อตจาก4 ล้านโดส 

วันที่ 24 ก.ค. 2564 เวลา 21:52 น.
สภากาชาดไทย แจงไทม์ไลน์สั่งซื้อ Moderna อีก1ล้านโดส โต้ไม่ได้ตัดล็อตจาก4 ล้านโดส 
เพจ The Thai Red Cross Society โพสต์ชี้แจงยันสภากาชาดไทยสั่งจอง Moderna ไว้ก่อนแล้ว พร้อมแจงไทม์ไลน์สั่งซื้อ

จากกรณี สภากาชาดไทย ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา กับบริษัทผู้ผลิตจำนวน 1 ล้านโดส เพื่อนำเข้ามาฉีดให้ประชาชนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้หลายคนได้ตั้งข้อสงสัยว่าวัคซีนโมเดอร์นา 1 ล้านโดสของสถากาชาดไทย เป็นการตัดยอดมาจากจำนวน 5 ล้านโดส ที่องค์การเภสัชกรรมสั่งซื้อจากผู้แทนจำหน่ายแล้วมองว่าการกระทำเช่นนี้เป็นการเบียดบังประชาชนหรือไม่ ทั้งที่ประชาชนเสียเงินจ่าย แต่อาจจะไม่ได้วัคซีนยี่ห้อนี้เพราะมีจำนวนไม่พอ และหลายโรงพยาบาลก็คืนเงินจอง ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านสือสังคมออนไลน์ 

ล่าสุด เพจ The Thai Red Cross Society โพสต์ชี้แจงยันสภากาชาดไทยสั่งจอง Moderna ไว้ก่อนแล้ว พร้อมแจงไทม์ไลน์สั่งซื้อลำดับเหตุการณ์การสั่งซื้อวัคซีน Moderna ของสภากาชาดไทย:

25 เมษายน 64

อีเมลติดต่อกับ Dr James D Heffelfinger ซึ่งเป็น Director of Center of Disease Control and Prevention (CDC): Country Representative to Thailand และ Mr.Breidenstine: Representative of the US International Trade Agency at the US Embassy to Thailand เรื่องขอความอนุเคราะห์ติดต่อบริษัทผลิตวัคซีนโควิด-19 ของสหรัฐอเมริกา เพื่อสั่งซื้อวัคซีนเข้ามาในประเทศไทย

26 เมษายน 64

เริ่มการติดต่อสื่อสารกับผู้แทนบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

28 เมษายน 64

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด แถลงความร่วมมือกับบริษัทโมเดอร์น่า อิงค์ เพื่อเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย

29 เมษายน 64

ประชุม zoom meeting กับผู้แทนการค้าสหรัฐในไทย ผู้อำนวยการ CDC ประจำประเทศไทย และ ผู้อำนวยการ AFRIM ประจำประเทศไทย เรื่องขอความสนับสนุนในการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ของสภากาชาดไทย

5 พฤษภาคม 64

ลงนามสัญญารักษาความลับของข้อมูลกับบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

12 พฤษภาคม 64

อย.จดทะเบียนยาให้วัคซีน Moderna

31 พฤษภาคม 64

ประชุมกับผู้แทนจากศบค. ผู้แทน Pfizer และผู้แทนบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด:

ทางบริษัท ซิลลิคฯ แจ้งว่าวัคซีนที่สภากาชาดไทยจอง 1 ล้านโดสแรกนั้น ยังไม่สามารทำสัญญาซื้อขายโดยตรงกับบริษัท ซิลลิคฯ ได้ จำเป็นต้องทำสัญญาผ่านองค์การเภสัชกรรม แต่กำลังดำเนินการขออนมัติให้สภากาชาดไทยสามารถทำสัญญาซื้อขายได้โดยตรงในล็อตต่อ ๆ ไป

ต้นเดือนมิถุนายน 64

ได้รับแจ้งด้วยวาจาว่าในล็อตต่อไปที่วัคซีนจะเข้ามาปีหน้า สภากาชาดไทยสามารถทำสัญญาซื้อขายโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านองค์การเภสัชกรรม

8 มิถุนายน 64

ศบค.ประกาศให้ 5 หน่วยงานซึ่งรวมถึงสภากาชาดไทยเร่งนำเข้าวัคซีนทางเลือก

11 มิถุนายน 64

องค์การเภสัชกรรมเชิญสภากาชาดไทยและโรงพยาบาลเอกชนต่าง ๆ ร่วมประชุมฟังคำชี้แจงขั้นตอนการจองซื้อวัคซีน Moderna ผ่านองค์การเภสัชกรรม

28 มิถุนายน 64

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทย ครั้งที่ 6/2564 เห็นชอบให้จัดซื้อวัคซีน Moderna แต่ยังไม่ได้ข้อยุติในเรื่องจำนวน งบประมาณ การบริหารจัดการ กลุ่มเป้าหมาย และการจัดสรร

8 กรกฎาคม 64

หนังสือจากเลขาธิการสภากาชาดไทยถึงองค์การเภสัชกรรม ยืนยันจองซื้อวัคซีน Moderna 1 ล้านโดส

22 กรกฎาคม 64

เลขาธิการสภากาชาดไทยลงนามในหนังสื่อสัญญาซื้อขายวัคซีน Moderna กับองค์การเภสัชกรรม