โควิดไทยไต่อันดับ47โลก พบ 7 คลัสเตอร์ใหม่ กระจาย 5 จังหวัด ทั้งโรงงาน-โรงเรียน

วันที่ 24 ก.ค. 2564 เวลา 13:58 น.
โควิดไทยไต่อันดับ47โลก พบ 7 คลัสเตอร์ใหม่ กระจาย 5 จังหวัด ทั้งโรงงาน-โรงเรียน
ศบค. ย้ำ ยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ 14,260 ราย เสียชีวิตอีก 119 ราย กทม.นำโด่ง 66 ราย มีหญิงตั้งครรภ์ดับด้วย เผย กทม.ติดเชื้อมากสุด 2,745 ราย ขณะที่ ยอดรวมฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.64 ฉีดไปแล้วกว่า 15.7 ล้านโดส ทั่วประเทศ พบ 7 คลัสเตอร์ใหม่ กระจาย 5 จังหวัด ทั้งโรงงาน- โรงเรียน

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 64 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงาน สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ประจำวัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

-ผู้ป่วยรายใหม่ 14,260 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 9,714 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 3,879 ราย จากเรือนจำ 655 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 12 ราย

-ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 119 ราย / ยอดสะสม 3,930 ราย

-ผู้เสียชีวิตทั้ง 119 ราย เป็นชาย 66 ราย หญิง 53 ราย อายุระหว่าง 30-94 ปี เป็นคนไทย 114 ราย เมียนมา 2 ราย บังคลาเทศ 1 ราย อินโดนีเซีย 1 ราย และญี่ปุ่น 1 ราย มีเสียชีวิตที่บ้าน 1 ราย ที่ สิงห์บุรี พบเชื้อหลังเสียชีวิต โดย กรุงเทพมหานคร เสียชีวิตสูงสุด 61ราย สมุทรสาคร 7 ราย นครปฐม 6 ราย ปทุมธานี 5 ราย สมุทรปราการ 1ราย นราธิวาส 3ราย ยะลา 1 ราย สงขลา 1 ราย สตูล 1 ราย ชุมพร 1 ราย นครศรีธรรมราช 1 รายชลบุรี 3 ราย นครนายก 3 ราย พระนครศรีอยุธยา 3 ราย ราชบุรี 3 ราย เพชรบุรี 1 ราย ประจวบคีรีขันธ์ 1 ราย สมุทรสงคราม 1 ราย นครสวรรค์ 2 ราย อุทัยธานี 1 ราย สิงห์บุรี 1 ราย พิจิตร 1 ราย สุโขทัย 1 ราย ชัยภูมิ 2 ราย ศรีสะเกษ 2 ราย เลย 1 ราย ร้อยเอ็ด 1 ราย นครพนม 1 ราย นครราชสีมา 1 ราย หนองบัวลำภู 1 ราย อุบลราชธานี 1 ราย

-ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคไต ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง โรคปอด โรคอ้วน ติดเตียง ตั้งครรภ์ และไม่มีโรคประจำตัว ส่วนปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ อาศัย/เข้าพื้นที่ระบาด 56 ราย คนในครอบครัว 24 ราย คนอื่นๆ 24 ราย(เพื่อน ผู้ดูแล ลูกจ้าง คนในชุมชน ) เข้าไปในสถานที่แออัดพลุกพล่าน 7 ราย (ตลาด รพ. เรือนจำ ) อาชีพเสี่ยง 4 ราย (พนักงานขาย ต้อนรับ ขนส่ง ) ระบุได้ไม่ชัดเจน 4 ราย

-ยอดผู้ป่วยสะสม 481,967 ราย

-ผู้ป่วยรักษาหายเพิ่มขึ้น 7,637 ราย ยอดสะสม 327,789 ราย

-เหลือผู้ป่วยรักษาอยู่ 150,248 ราย

-ในจำนวนนี้มีอาการหนัก 4,099 ราย และต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 939 ราย

-ยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ก.พ.64 จนถึง 23 กค.64 พบว่า มียอดฉีดวัคซีนสะสมแล้ว 15,741,818โดส แยกเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 12,109,424 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 3,362,394 ราย

-จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันนี้ 10 จังหวัดอันดับแรก 1.กรุงเทพมหานคร 2,745 ราย 2.สมุทรสาคร 1,054 ราย 3.สมุทรปราการ 908 ราย 4.นนทบุรี 663 ราย 5. ชลบุรี 662 ราย 6.ฉะเชิงเทรา 385 ราย 7.ระยอง 332 ราย 8.กาญจนบุรี 294 ราย 9.ปทุมธานี 285 ราย และ 10.อุบลราชธานี 224 ราย

-สำหรับจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดคลัสเตอร์ใหม่ ได้แก่ สมุทรสาคร พื้นที่เมืองสมุทรสาคร โรงงานอาหารแช่แข็ง ติดเชื้อ 15 ราย บริษัทผักผลไม้พร้อมทาน ติดเชื้อ 20 ราย สมุทรปราการ พื้นที่ เมืองสมุทรปราการ แคมป์ก่อสร้าง ติดเชื้อ 54 ราย โรงงานรองเท้าติดเชื้อ 29 ราย กาญจนบุรี พื้นที่ท่ามะกา โรงงานอาหารแช่แข็งติดเชื้อ 141 ราย พัทลุง พื้นที่กงหรา โรงเรียนประถม ติดเชื้อ 14 ราย และ จันทบุรี พื้นที่เมืองจันทบุรี โรงงานไม้ยางพารา ติดเชื้อ24 ราย

-ขณะที่สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ล่าสุดวันนี้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวมแล้ว 194,048,867 ราย เสียชีวิต 4,160,217 ราย โดยประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงสุด อันดับแรก สหรัฐอเมริกา 35,283,075 ราย อันดับ 2 อินเดีย 31,331,145 ราย อันดับ 3 บราซิล 19,632,443 ราย อันดับ 4 รัสเซีย 6,078,522 ราย และอันดับ 5 ฝรั่งเศส 5,953,071 ราย ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 47