ป.ป.ส.แจงปมกรณีคำสั่ง จนท.ติดโควิด ขณะ WFH มีความผิด

วันที่ 19 ก.ค. 2564 เวลา 13:50 น.
ป.ป.ส.แจงปมกรณีคำสั่ง จนท.ติดโควิด ขณะ WFH มีความผิด
เลขา ป.ป.ส.แจงปมคำสั่งลูกน้องติดโควิดขณะเวิร์คฟอร์มโฮมมีความผิด ชี้ยังไม่ผ่านการอนุมัติและที่ผ่านมาก็ไม่ได้เอาผิด

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส.) ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่เอกสารการประชุมผู้บริหาร โดยเนื้อหามีการห้ามจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิดในช่วงเวลา WFH ไม่เช่นนั้นถือว่ามีความผิด ว่า เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้บันทึกการประชุม แต่ยังสรุปสาระสำคัญบางประเด็นไม่ถูกต้องทั้งหมด และเอกสารดังกล่าวยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง และยังไม่ผ่านการอนุมัติตามขั้นตอนของระเบียบทางราชการ แต่เจ้าหน้าที่ได้รีบนำไปเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย

สำนักงาน ป.ป.ส. ขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ในการประชุมผู้บริหารของสำนักงานฯส่วนกลาง ผ่านระบบ Webex เมื่อวันที่ 16 ก.ค.ที่ผ่านมา เป็นการหารือถึงมาตรการในการจัดการแผนการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดและให้เป็นไปตามแนวทางของ ศบค. โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่มีความจำเป็นเท่านั้นเข้ามาปฏิบัติงานในสำนักงาน นอกนั้นให้ปฏิบัติงาน WFH โดยผู้ที่ WFH ขอให้ทำงานอยู่ที่บ้านและในช่วงเวลาราชการขอให้ติดต่อข้อราชการได้ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ โดยให้ ผอ.กองสำนัก ช่วยเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ปฏิบัติตนตามมาตรการของ ศบค. อย่างเคร่งครัด

และที่ผ่านมาสำนักงาน ป.ป.ส. มีเจ้าหน้าที่บางคนที่ติดเชื้อโควิดจากการ WFH ซึ่งผู้บริหารก็มิได้เอาผิดแต่อย่างใด มีแต่ให้ความช่วยเหลือในการช่วยประสานหาเตียง หาโรงพยาบาลให้ได้รับการรักษา และการประชุมในวันดังกล่าวยังได้หารือถึงมาตรการที่จะให้ความช่วยเหลือกรณีเจ้าหน้าที่ที่ติดโควิด และหามาตรการช่วยเหลือกรณีเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อจากที่พักอาศัยอีกด้วย

CR ภาพปก : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด