logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เผยสูตรยานักโทษป่วยโควิด-19 อธิบดีราชทัณฑ์แจก”ฟ้าทะลายโจร-แคปซูลกระชายขาว

เผยสูตรยานักโทษป่วยโควิด-19 อธิบดีราชทัณฑ์แจก”ฟ้าทะลายโจร-แคปซูลกระชายขาว

08 กรกฎาคม 2564

เผยสูตรยานักโทษป่วยโควิด-19 อธิบดีราชทัณฑ์แจก”ฟ้าทะลายโจร-แคปซูลกระชายขาว”น้ำขิงต้ม”ให้กินทุกวัน พบผู้ต้องขังกลุ่มสีเขียวหายป่วยต่อเนื่อง สั่งเรือนจำทั่วประเทศทำแปลงปลูกพืชฟ้าทะลายโจรรับมือเชื้อไวรัส

นายอายุตม์ สินธพพันธ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้จำนวนผู้ต้องขังที่มีอาการป่วยด้วยเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ในทุกเรือนจำมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง หลังจากในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมากรมราชทัณฑ์มีนโยบายป้องกันปัญหาดังกล่าวด้วยการไม่รับตัวผู้ต้องขังเข้าใหม่ไปรวมกับเรือนจำใหญ่ แต่แยกให้ไปกักตัวเพื่อดูอาการ 14 วันในพื้นที่เรือนจำชั่วคราว หรือเรือนจำโครงสร้างเบา หากครบระยะเวลากักตัวแล้วจะนำไปสวอฟเพื่อตรวจหาเชื้ออีกครั้งหนึ่งหากไม่พบว่าติดเชื้อโควิด-19 จึงจะส่งเข้าเรือนจำใหญ่

ส่วนผู้ต้องขังที่ยังมีอาการป่วยหากเป็นกลุ่มสีเขียว ทางเรือนจำจะรีบให้ยาฟ้าทะลายโจรรับประทาน ยาแคปซูลกระชายขาว และต้มน้ำขิงแจกให้ดื่ม ซึ่งที่ผ่านมายอมรับว่า ได้ผลดีมาก กรมราชทัณฑ์จึงสั่งการไปยังทุกเรือนจำทั่วประเทศ ซึ่งมีพื้นที่สำหรับแปลงเกษตร ให้เร่งปลูกต้นฟ้าทะลายโจร เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้ยารักษาโรค

นอกจากนี้นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้สั่งการให้กรมราชทัณฑ์ จัดพื้นที่แปลงทดลองปลูกพืชฟ้าทะลายโจรจำนวน 1,000 ไร่ เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการป้องกันรักษาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ให้กับผู้ต้องขังต่อไป

“มีผลวิจัยจากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ซึ่งเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ต้องขังเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯที่ใช้ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร รักษาอาการป่วยการโควิด-19 ในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว พบว่า ได้ผลดีมาก คือ ผู้ต้องขังหายป่วยเพิ่มขึ้น แต่เราไม่ได้ใช้ฟ้าทะลายโจรตัวเดียว ยังแจกยาแคปซูลกระชายขาว และต้มน้ำขิงให้ผู้ต้องขังป่วยได้ดื่มด้วย” อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าว