posttoday

เร่งจัดหา "ไฟเซอร์" เป็นวัคซีนหลักของไทยอีก1ยี่ห้อ

05 กรกฎาคม 2564

ผู้อำนวยการศปก.ศบค. ระบุ กรมควบคุมโรคเร่งจัดหาวัคซีน "ไฟเซอร์" มาใช้เป็นวัคซีนหลักเพิ่มอีก 1 ยี่ห้อ ส่วนวัคซีนโมเดอร์นา องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้จัดหา คาดหากอสส.อนุมัติร่างสัญญา จะนำเข้าครม.ได้ 6 ก.ค.นี้

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 64 พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศปก.ศบค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมควบคุมโรคจะเร่งรัดการจัดหาวัคซีนจากบริษัทไฟเซอร์เพื่อมาใช้เป็นวัคซีนหลักเพิ่มขึ้นอีก 1 ยี่ห้อ ส่วนวัคซีนจากบริษัทโมเดอร์นา องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้เร่งรัดในการจัดหา โดยคาดว่าหากสำนักงานอัยการสูงสุดอนุมัติร่างสัญญาก็จะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 6 ก.ค.64 และเดินหน้านำเข้าต่อไป

สำหรับการจัดหาวัคซีนทางเลือกที่ทางโรงพยาบาลเอกชนระบุว่าเกิดข้อติดขัดจากภาครัฐบาลจึงทำให้ไม่สามารถนำเข้าโดยเร็วได้นั้น พลเอกณัฐพล ระบุว่า เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีหน่วยงานที่รับผิดชอบได้นำเข้ามาหารือทั้งในส่วนของโมเดอร์นาและไฟเซอร์ ในเรื่องขั้นตอนการนำเข้าโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการแล้ว แต่ต้องขออภัยเนื่องจากการดำเนินการต้องระมัดระวังในแง่ของกฎหมายด้วย เนื่องจากหากมีข้อผิดพลาดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องรับผิดชอบด้วย