คลิปข่าว เดินหน้าประเทศไทย ตอนข้าราชการ...สายพันธุ์ใหม่

วันที่ 20 ธ.ค. 2553 เวลา 10:29 น.
พูดคุยกับ ดร.ทศพร ศีริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ