คลิปข่าว อากาศในหลายพื้นที่ยังหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 20 ธ.ค. 2553 เวลา 10:01 น.
สภาพอากาศหนาวทำให้ประชาชนเจ็บป่วยมากขึ้น