สธ. เปิดผลชันสูตร 42 รายหลังฉีดไม่เกี่ยวกับวัคซีน

วันที่ 24 มิ.ย. 2564 เวลา 15:13 น.
สธ. เปิดผลชันสูตร 42 รายหลังฉีดไม่เกี่ยวกับวัคซีน
กรมควบคุมโรค รายงานผู้เสียชีวิต หลังฉีดวัคซีนโควิด 103 ราย จากกว่า 7.9 ล้านโดส สอบสวนชัดเป็นโรคร่วมไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีน 42 คน อีก 61 ราย รอผล

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 64 นพ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แถลงชี้แจงเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ว่า โดยข้อมูลถึงวันที่ 21 มิ.ย.64 เวลา 16.30 น. วัคซีนฉีดแล้ว 7.9 ล้านโดส มีอาการไม่พึงประสงค์เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค เช่น มีอาการแพ้รุนแรง เข้ารับรักษาเป็นผู้ป่วยใน รพ.นานตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป จำนวน 1,945 คน คิดเป็น 24.6 ต่อการฉีดแสนโดส และมีรายงานการเสียชีวิต 103 คน แยกเป็น

-วัคซีนซิโนแวค ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 3,373,958 โดส พบผู้ป่วยใน 914 ราย คิดเป็น 27.09 รายต่อการฉีดแสนโดส ส่วนการเสียชีวิต 44 ราย คิดเป็น 1.30 รายต่อการฉีดแสนโดส ขณะที่ เข็มที่ 2 จำนวน 2,176,933 โดส ผู้ป่วยใน 243 ราย คิดเป็น 11.16 รายต่อการฉีดแสนโดส ซึ่งลดลงจากเข็มที่ 1 ตามอัตรา ส่วนการเสียชีวิต 7 ราย คิดเป็นอัตรา 0.32 รายต่อการฉีดแสนโดส

-วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 2,304,890 โดส พบเป็นผู้ป่วยใน 782 ราย คิดเป็น 33.93 รายต่อการฉีดแสนโดส เสียชีวิต 49 ราย คิดเป็น 2.13 รายต่อการฉีดแสนโดส ขณะที่ เข็มที่ 2 จำนวน 50,915 โดส ผู้ป่วยใน 6 ราย คิดเป็น 11.78 รายต่อการฉีดแสนโดส และเสียชีวิต 1 ราย คิดเป็น 1.96 รายต่อการฉีดแสนโดส

จำนวนผู้เสียชีวิตภายหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับรายงาน จำนวน 103 ราย ได้รับการพิจารณาโดยคณะผู้เชี่ยวชาญแล้ว 42 ราย ซึ่งในส่วนที่สรุปออกมาแล้วไม่มีผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการได้รับวัคซีนโควิด-19 สำหรับสาเหตุอื่นๆ แบ่งได้ ดังนี้

เหตุการณ์ร่วมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือ เกิดร่วมโดยบังเอิญ มีจำนวน 20 ราย (โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด 10 ราย เลือดออกในสมอง 3 ราย เยื่อบุหุ้มสมองติดเชื้อ 1 ราย ความผิดปกติของเกล็ดเลือด 1 ราย ลิ่มเลือดอุดตันปอด 1 ราย เลือดออกในช่องท้อง จากความผิดปกติของเส้นเลือดใหญ่ในช่องท้อง 1 ราย โรคหลอดเลือดสมอง Staphylococcus aureus septicaemia spondylodiscitis 1 ราย การติดเชื้อโรคโควิด 1 ราย) และ เหตุการณ์ที่ไม่สามารถสรุปได้ว่าเกี่ยวกับวัคซีนหรือไม่ จำนวน 4 ราย

จำนวนผู้เสียชีวิตภายหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับการพิจารณาโดยคณะผู้เชี่ยวชาญแล้ว แต่ยังไม่สรุป อยู่ระหว่างขอข้อมูลเพิ่มเติม จำนวน 18 ราย จำนวนผู้เสียชีวิตภายหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค หรือรอผลชันสูตรพลิกศพ 61 ราย