เปิดข้อมูลยอดฉีดวัคซีน 15 มิย. กว่า 2.6 แสนโดส

วันที่ 16 มิ.ย. 2564 เวลา 12:39 น.
เปิดข้อมูลยอดฉีดวัคซีน 15 มิย. กว่า 2.6 แสนโดส
ศบค. เผย ยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 วันที่ 15 มิย. 269,632 โดส รวมยอดปูพรมฉีดวัคซีนทั่วประเทศ 9วัน ฉีดได้ 2,680,295 โดส ขณะที่ยอดรวมตั้งแต่ 28 ก.พ.64 ฉีดไปแล้ว 6,780,816 โดส

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.64 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงาน ยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 15 มิ.ย.64 มีผู้รับการฉีดวัคซีน 269,632 โดส แยกเป็น เข็มที่ 1 จำนวน186,164ราย เข็มที่ 2 จำนวน 83,468 ราย รวม 9 วัน 7-15 มิ.ย.64 ตั้งแต่มีการปูพรมฉีดวัคซีนทั่วประเทศ พบว่า สามารถฉีดวัคซีนไปได้ 2,680,295 โดส แยกเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 2,177,980 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 502,315 ราย

ทั้งนี้ หากนับตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ก.พ.64 จนถึง 15 มิ.ย.64 พบว่า มียอดฉีดวัคซีนสะสมแล้ว 6,780,816โดส แยกเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 4,948,227 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 1,832,589 ล้านราย