ศบค.เผย 3 วันปูพรมฉีดวัคซีนได้ 1.2 ล้านโดส รวมยอดฉีดแล้วกว่า 5.44 ล้านโดส

วันที่ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 12:42 น.
ศบค.เผย 3 วันปูพรมฉีดวัคซีนได้ 1.2 ล้านโดส รวมยอดฉีดแล้วกว่า 5.44 ล้านโดส
ศบค. เผย ปูพรมฉีดวัคซีนทั่วประเทศ 3 วัน ฉีดได้ 1,225,649 โดส ขณะที่ยอดรวมตั้งแต่ 28 ก.พ.64 ฉีดไปแล้ว 5.44 ล้านโดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงาน ยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 9 มิ.ย.64 มีผู้รับการฉีดวัคซีน 336,674 โดส แยกเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 293,719 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 42,955 ราย รวม 3 วัน 7-9 มิ.ย.64 ตั้งแต่มีการปูพรมฉีดวัคซีนทั่วประเทศ พบว่า สามารถฉีดวัคซีนไปได้ 1,225,649 โดส แยกเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 1,111,050 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 114,599 ราย

ทั้งนี้ หากนับตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ก.พ.64 จนถึง 9 มิ.ย.64 พบว่า มียอดฉีดวัคซีนสะสมแล้ว 5,443,743 โดส แยกเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 3,966,091 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 1,477,652 ล้านราย