คนแห่ส่งข้อมูลทุจริตช่วงโควิดให้ "อ.วิชา" ชี้มีเงาทะมึนคอยต้านใช้สมุนไพรไทยแทนยาฝรั่ง

วันที่ 08 มิ.ย. 2564 เวลา 15:19 น.
คนแห่ส่งข้อมูลทุจริตช่วงโควิดให้ "อ.วิชา" ชี้มีเงาทะมึนคอยต้านใช้สมุนไพรไทยแทนยาฝรั่ง
วิชา มหาคุณ เผยประชาชนส่งข้อมูลทุจริตที่ขยายตัวมากในช่วงโรคระบาด ยกตัวอย่างมีคนพยายามขวางใช้สมุนไพรไทยแทนยาฝรั่งเพื่อแก้โควิด

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต อดีตกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต โพสต์เฟซบุ๊กแนะนำอธิบายแก่คนที่สนใจจะก่อตั้งองค์กรเพื่อการต่อต้านปัญหาทุจริต รวมถึงเผยมีประชาชนส่งข้อมูลปัญหาทุจริตให้ 

อาจารย์วิชา ระบุว่า ต้องขอพูดถึง’ปัญหาทุจริต ประพฤติมิชอบ’ อีกสักครั้ง เพราะในช่วงโควิด-19 ระบาด มีแต่ข้อมูลทุจริตประพฤติมิชอบที่ประชาชนส่งมาให้ ทั้งทุจริตระดับใหญ่ (grand corruption) ระดับเล็ก (petty corruption) รวมทั้งการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ขยายตัวอย่างกว้างขวาง จนกลายเป็นพฤติกรรมที่ผู้กระทำเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดา ผู้ที่นำความมาเล่ามีทั้งที่ต้องการร้องเรียน และเล่าให้ฟังเป็นความรู้ รวมที่ปรึกษาว่าหากจะจัดตั้งเป็นองค์กรเพื่อการต่อต้าน ดังเช่นผู้เขียนที่จัดตั้งมูลนิธิต่อต้านการทุจริต จะต้องเริ่มต้นอย่างไร ขอให้ช่วยแนะนำ

ผู้เขียนจึงให้ข้อสังเกตไปว่า การทำงานต่อต้านการทุจริต ต้องร่วมกันทำ ต้องสร้างภาคีเครือข่าย จึงจะเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ จงอย่าทำคนเดียว ผู้เขียนยอมรับว่างานนี้เป็นงานหิน ทั้งใหญ่ ทั้งหนักหนาสาหัส และยุ่งยากที่สุด เนื่องจากต้องปะทะกับกลุ่มอิทธิพล ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และการทำงานของบุคลากรบางคน ที่นอกจากไม่คิดทำอย่างจริงจังแล้ว ยังใช้วิธีมือไม่พาย แต่เอาเท้าราน้ำอีกด้วย ผลที่ได้รับจึงสับสนและซับซ้อนจนล้มเหลว หรือไม่บรรลุผลในที่สุด

ผู้เขียนขอสรุปสิ่งที่ต้องทำ 3 ประการ คือ :

1) ถ้าไม่ใช่องค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายในการปราบโดยตรง ควรมุ่งที่การป้องกันโดยเฉพาะเน้นการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ มีจริยธรรม มีความกล้าหาให้ใช้ญเด็ดเดี่ยว ไม่ใช่คนที่เหยียบขี้ไก้ไม่ฝ่อ หรือเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่น ให้เป็นพลังที่แผ่ขยายไปทั่วแผ่นดิน

2) กระบวนการต่อต้านทุจริตให้เน้นเชิงรุก โดยเปรียบเทียบว่า เรากำลังทำสงครามกู้แผ่นดินกับฝ่ายที่มีกำลังอย่างมหาศาล ทั้งกำลังคนและทรัพย์ จึงต้องใช้วิธีรบทุกรูปแบบ ที่ไม่ใช่แต่คอยตั้งรับ ต้องรบแบบกองโจร ตามแบบสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ทำสงครมกู้ชาติ แม้คนน้อย แต่ก็สามารถเอาชนะข้าศึกที่ยิ่งใหญ่ได้สำเร็จ

3) ต้องรวบรวมพันธมิตร หรือมิตรร่วมรบทุกกลุ่ม ที่มีปณิธานแน่วแน่ ทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งมีใจดวงเดียวกันที่จะฝ่าฟันอุปสรรคทั้งปวง โดยไม่ยอมแพ้ หรือท้อถอย เป็นอันขาด

ขอยกตัวอย่างของกลุ่มแพทย์แผนไทยหรือแพทย์พื้นบ้าน และแพทย์ทางเลือก ที่พยายามใช้กัญชา ฟ้าทะลายโจร กระชาย ฯลฯ ซึ่งเป็นพืชสมุนไพร ราคาถูก เพื่อต่อต้านโควิด แต่ต้องประสบปัญหาการต่อต้านคัดค้านจากผู้ไม่เห็นพ้องด้วย เบื้องหลังของการต่อต้าน มีทั้งผู้คัดค้านด้วยความบริสุทธิ์ใจ และผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง แต่จะเห็นเงาทะมึนที่ยืนแฝงตัวอยู่ในกลุ่มผลประโยชน์มหาศาล ซึ่งไม่ต้องการให้ยาพื้นบ้านของไทยราคาถูก เข้ามาแทนที่ยาฝรั่งราคาแพงและครอบงำโลกทั้งโลกเป็นระยะเวลาอันยาวนาน และกลายเป็นปัญหาที่เชื่อมโยงกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งหากตีโจทย์ไม่แตก แยกประเด็นไม่ออก ก็อาจจะแพ้พ่ายศึกโควิด-19 ในที่สุด

ขอให้กำลังใจผู้ที่ยืนหยัดต่อสู้เพื่อแผ่นดินไทยทุกคน ให้ประสบความสำเร็จ มีชัยชนะเหนือมารของแผ่นดินด้วยเทอญ

ภาพปก : แฟ้มภาพ