เลื่อนเปิดเทอม 14 มิ.ย. คุมเข้มจังหวัดสีแดงเข้ม เน้นเรียนออนไลน์

วันที่ 21 พ.ค. 2564 เวลา 14:09 น.
เลื่อนเปิดเทอม 14 มิ.ย. คุมเข้มจังหวัดสีแดงเข้ม เน้นเรียนออนไลน์
ศบค. ไฟเขียวเลื่อนเปิดเทอมเป็น 14 มิ.ย. พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สีแดงเข้มเน้นให้เรียนออนไลน์

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 64 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงว่า ที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ ได้อนุมัติการเลื่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564 เป็นวันที่ 14 มิ.ย. โดย 4 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ให้ยังคงมาตรการห้ามใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากอยู่ โดยให้ใช้รูปแบบการเรียนผ่านระบบสื่อสารทางไกลแทน (Online)

ส่วนในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 17 จังหวัดนั้น ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรม ที่มีการรวมตัวคนจำนวนมากได้ แต่ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แต่ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนมากกว่า 50 คนและสามารถใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมรวม ทั้งที่โรงเรียน (On site) และแบบออนไลน์ (On air) ซึ่งโรงเรียนจะต้องประเมินความพร้อมผ่าน Thai Stop COVID-19