สธ.นำร่องถวายฉีดวัคซีนโควิดพระสงฆ์กลุ่มสูงอายุและ7กลุ่มโรคในกทม.

วันที่ 18 พ.ค. 2564 เวลา 20:01 น.
สธ.นำร่องถวายฉีดวัคซีนโควิดพระสงฆ์กลุ่มสูงอายุและ7กลุ่มโรคในกทม.
สธ.นำร่องถวายการฉีดวัคซีนโควิดให้พระสงฆ์กลุ่มสูงอายุและ7กลุ่มโรคในกทม. ขณะที่พื้นที่ต่างจังหวัดสามารถลงทะเบียนผ่าน หมอพร้อม อสม. และโรงพยาบาล

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า พระสงฆ์ถือว่าเป็นอีกกลุ่มที่มีความเสี่ยงอาจติดเชื้อโควิด 19 ได้ง่าย จากการที่พระสงฆ์มีกิจนิมนต์ และทำสังฆกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ จึงได้มอบหมายให้กรมการแพทย์จัดถวายการฉีดวัคซีนโควิด 19 แด่พระสงฆ์เพื่อให้เกิดความครอบคลุมในทุกกลุ่มประชากร โดยเริ่มในกลุ่มพระสงฆ์ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี และ 7 กลุ่มโรค ที่มีอยู่ประมาณ 13,000 รูป ในกรุงเทพมหานคร จากพระสงฆ์ทั้งหมด 17,636 รูปใน 457 วัด ซึ่งจะทยอยฉีดวัคซีนให้จนครบ

"ในวันนี้ได้มีการเริ่มฉีดเป็นวันแรกที่โรงพยาบาลสงฆ์ มีพระสงฆ์ที่สมัครใจเข้ารับการถวายฉีด จำนวน 352 รูป และจะเปิดบริการถวายวัคซีนโควิด 19 เป้าหมาย 300 – 500 รูป ต่อวัน"นายอนุทินกล่าว

นายอนุทิน กล่าวอีกว่า สำหรับพระสงฆ์ในพื้นที่ต่างจังหวัดเบื้องต้นสามารถลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ตามระบบในช่องทางหลัก ได้แก่ แพลตฟอร์ม “หมอพร้อม” หรือผ่าน อสม. / โรงพยาบาล

อย่างไรก็ตาม ขอให้พระสงฆ์เข้ารับการฉีดให้ครบทั้ง 2 เข็ม และเมื่อฉีดวัคซีนแล้ว ขอให้ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด เช่น สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นต้น เพราะว่าแม้ฉีดวัคซีนแล้วยังมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้อยู่

ทั้งนี้ พระสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานครสามารถติดต่อจองคิวได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-640-9537, 02-354-4305 ต่อ 5135, 086-415-5986, 086-415-5988, 086-416-2037, 086-416-2047, 086-416-2215 และ 086-416-4306

ด้าน นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำรวจจำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 พบว่าพระสงฆ์ที่ติดเชื้อและมีอาการอาพาธ มีจำนวน 14 ราย และพระสงฆ์และสามเณรที่มรณภาพ มีจำนวน 3 ราย ซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานไปยังวัดทั่วประเทศ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด พร้อมหาแนวทางให้ความช่วยเหลือโดยด่วน