นายกฯตรวจความพร้อมสถานที่ฉีดวัคซีนนอกรพ.เดอะมอลล์ บางกะปิ

วันที่ 14 พ.ค. 2564 เวลา 17:33 น.
นายกฯตรวจความพร้อมสถานที่ฉีดวัคซีนนอกรพ.เดอะมอลล์ บางกะปิ
นายกฯ ตรวจความพร้อมสถานที่บริการฉีดวัคซีนนอกรพ. เดอะมอลล์ บางกะปิ รองรับประชาชนได้วันละ 2,000 คน ที่ลงทะเบียนกับสำนักอนามัยกทม.

เมื่อวันที่ 14พ.ค.64 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมสถานที่บริการฉีดวัคซีนนอกรพ. “หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย” และทดสอบระบบการให้บริการ ณ บริเวณชั้น 4 MCC HALL เดอะมอลล์ บางกะปิ เขตบางกะปิ โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะรัฐมนตรี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หอการค้าไทย โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับ “หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย” ในวันนี้ เป็นความร่วมมือการให้บริการระหว่างกรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย - เดอะมอลล์ บางกะปิ - โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เพื่อทดสอบระบบการให้บริการวัคซีนตามขั้นตอนต่าง ๆ อาทิ จุดนั่งพักคอยตรงจุดบริการก่อนลงทะเบียน จุดลงทะเบียน กรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อทำบัตรเข้ารับการฉีดวัคซีน จุดวัดความดัน เพื่อเช็คความพร้อมของร่างกาย จุดคัดกรองประวัติ จุดฉีดวัคซีน จุดสังเกตอาการ เป็นระยะเวลา 30 นาที และรับใบนัด จุดปฐมพยาบาล ซึ่งสามารถรองรับการฉีดวัคซีน ได้วันละ 2,000 คน เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.

โดยกลุ่มผู้เข้ารับการบริการฉีดวัคซีนเพื่อทดสอบระบบจะเป็นกลุ่มบุคลากรด่านหน้าที่ต้องปฏิบัติงานในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค และกลุ่มที่มีอาชีพเสี่ยงที่มีโอกาสสัมผัสกับคนจำนวนมาก ซึ่งได้รับการลงทะเบียนกับสำนักอนามัย กทม.ล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ เท่านั้น ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์ที่ยังตกค้าง ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านหน้า เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สอบสวนโรค ทีมที่ต้องเข้าไปดูแลประชาชนในชุมชน พนักงานเก็บขนมูลฝอย และประชาชนกลุ่มอาชีพเสี่ยง ในเบื้องต้นจะเน้นไปที่บุคคลที่ต้องทำงานบริการประชาชนและมีความเสี่ยงสูง เช่น พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ รถประจำทาง แท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ รวมถึงคนขับเรือโดยสาร ผู้มีอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็ก เป็นต้น

ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นการเปิดรับประชาชนทั่วไปที่ walk in เข้ามาที่จุดบริการฉีดวัคซีนฯ ส่วนกลุ่มอาชีพเสี่ยงอื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับวัคซีนในลำดับถัดมา ขึ้นอยู่กับปริมาณวัคซีนที่ได้รับจัดสรร โดยกทม.จะประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบเป็นระยะตามปริมาณวัคซีนที่ได้รับ ในส่วนของประชาชนประชาชนที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคที่ประสงค์รับบริการวัคซีน ให้ลงทะเบียนผ่าน Line Offical Account (Line OA) และ Mobile Application “หมอพร้อม” ตั้งแต่ 7 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป หากไม่สามารถลงทะเบียนได้ สามารถลงทะเบียนได้ที่ศูนย์ BFC ณ โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ทั้ง 11 แห่ง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสำนักการแพทย์ 1646 โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีผู้รับวัคซีนโควิด-19 รวมทั้งหมด จำนวน 403,446 โด๊ส แบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 179,238 ราย และครบ 2 เข็ม จำนวน 112,104 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ค. 64 เวลา 08.00 น.)