บขส.เว้นระยะห่างลดที่นั่งรถโดยสารเหลือ 70% ต่อเที่ยววิ่ง

วันที่ 09 พ.ค. 2564 เวลา 17:20 น.
บขส.เว้นระยะห่างลดที่นั่งรถโดยสารเหลือ 70% ต่อเที่ยววิ่ง
บขส.เพิ่มมาตรการคุมเข้ม ปรับลดจำนวนผู้โดยสารทุกเที่ยววิ่งเหลือ 70 % หลังยอดผู้ติดเชื้อโควิดยังสูง ขณะที่การลดบริการเดินรถ 5 ทุ่มถึงตี 4 ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการเหลือวันละ1.5 หมื่นคน

ดร.สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)  เปิดเผยว่า  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019  (โควิด-19) ยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อสูง โดยรัฐบาลได้ขอร่วมมือประชาชนงดการเดินทาง และให้ลดการให้บริการในช่วงเวลา 23.00 -04.00 น. เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 

ทั้งนี้ บขส. ได้ปรับลดจำนวนเที่ยววิ่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์และจำนวนผู้โดยสาร มาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นมา โดยข้อมูลการเดินทาง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2564  พบว่า ปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารลดลงเหลือเพียงวันละกว่า 15,000 คน

นอกจากนี้ยังปรับอัตราบรรทุกผู้โดยสาร เหลือ 70% ของจำนวนที่นั่งปกติ และให้ เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจวัดอุณภูมิผู้โดยสารที่เข้าใช้สถานีขนส่ง และรถโดยสาร  ,  ห้ามรับประทานอาหารบนรถโดยสารหากไม่จำเป็น , ไม่จอดรับ-ส่ง นอกจุดจอดที่ได้รับอนุญาต และเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดสถานีขนส่งฯ  รวมทั้งได้กำชับให้พนักงานบริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ขณะเดียวกันขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อาทิ เว้นระยะระหว่างกัน , หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น , สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา , ล้างมือบ่อย ๆ , ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ กรณีไม่สามารถใช้แอพพลิเคชันได้ สามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และหากเคยไปในพื้นที่เสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลในกลุ่มเสี่ยง ขอให้ใช้มาตรการกักตนเอง (Self-quarantine) อย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19