ติงรง.ปล่อยดื่มน้ำแก้วเดียวกันทำโควิดลามติด160ราย

วันที่ 04 พ.ค. 2564 เวลา 20:20 น.
ติงรง.ปล่อยดื่มน้ำแก้วเดียวกันทำโควิดลามติด160ราย
กรมควบคุมโรคพบพนักงานโรงงานนำเชื้อโควิดไปแพร่กระจายสู่เพื่อนร่วมงานเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ถึง 160 คน ติงโรงงานไม่เคร่งครัดด้านสุขอนามัยรับประทานอาหารปะปนกันและใช้แก้วน้ำใบเดียวกัน

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิดในจังหวัดสมุทรปราการว่า ได้เกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ในโรงงานแห่งหนึ่ง ที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จำนวน 160 คน โดยเริ่มต้นมาจากพนักงานในโรงงานไปติดเชื้อมาจากแหล่งหนึ่ง ก่อนจะนำเชื้อไปติดเพื่อนร่วมงาน 2 คน ซึ่งทำงานในแผนกที่ต้องพบปะกับผู้คนในหลายแผนก ทำให้ในวันเดียวพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก กระจายไปยังพื้นที่ชุมชนด้วย

ทั้งนี้ ความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการแพร่กระจาย ยังพบว่า ในโรงงานแห่งนี้ไม่มีการแยกรับประทานอาหาร ยังคงนั่งรับประทานปะปนกัน และไม่มีมาตรการเคร่งครัดด้านสุขอนามัย เช่น มีการใช้แก้วน้ำใบเดียวกันในการกดน้ำดื่ม ส่งผลให้ต้องปิดโรงงานชั่วคราวหลายวัน ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเหตุการณ์เตือนใจว่า ทุกโรงงานจะต้องเคร่งครัดมาตรการด้านสุขอนามัยตามที่ภาครัฐกำหนด

นอกจากนั้น ฝากไปยังประชาชนให้งดการดื่มสุรา กินเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องจากการสำรวจพบต้นเหตุของสถานการณ์การแพร่ระบาดเกิดจากการตั้งวงกินเลี้ยงสังสรรค์ และขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยลดการเกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดของตนเองได้