ยอดเสียชีวิตจากโควิดพุ่งนิวไฮ31ราย ติดเชื้ออีก 2,041

วันที่ 03 พ.ค. 2564 เวลา 08:50 น.
ยอดเสียชีวิตจากโควิดพุ่งนิวไฮ31ราย ติดเชื้ออีก 2,041
กรมควบคุมโรครายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้อยู่ที่ 2,041 ราย ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตพุ่ง 31 ราย ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 276 ราย

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 64 ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19ในประเทศไทย พบ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 2,041 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 31 ราย ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 276 ราย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ศบค.จะเป็นผู้แถลงในเวลา 11.30 น.

ขณะที่เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 64 นพ.เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ในเขต กทม.ยังเป็นพื้นที่ระบาดใหญ่ ส่วนในต่างจังหวัดผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังคงตัว ในจังหวัดสีแดงและสีส้มจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงมีมาตรการที่เข้มงวดขึ้น ทั้งนี้ หลังจากมีมาตรการปิดสถานบันเทิง ประชาชนอยู่บ้านมากขึ้นทำให้พบผู้ติดเชื้อที่เป็นผู้สัมผัสภายในบ้านเพิ่มสูงขึ้นตามมา ข้อมูลการระบาดระลอกเมษายนสัปดาห์ที่ 14-17 มีผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสใกล้ชิดคนในครอบครัวและเพื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 27 เป็นร้อยละ 54

"ขอแนะนำให้เข้มงวดป้องกันการแพร่เชื้อสู่คนในครอบครัว ผู้ที่ทำงานนอกบ้านให้เว้นระยะห่าง แยกสำรับอาหาร หากเป็นไปได้ให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในบ้านปรับกิจกรรมในครอบครัวป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดการติดเชื้อขึ้นได้"

สำหรับการลงพื้นที่ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชนคลองเตย ของกระทรวงสาธารณสุข กทม.และหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ชุมชน 70 ไร่ ตรวจหาเชื้อ 433 ราย พบติดเชื้อ 21 ราย ที่วัดสะพาน ตรวจหาเชื้อ 489 รายพบติดเชื้อ 29 ราย และชุมชนพัฒนาใหม่ตรวจหาเชื้อ 411 ราย พบติดเชื้อ 49 ราย