สธ.ชี้กทม.ยังเป็นพื้นที่ระบาดใหญ่ ห่วงการแพร่เชื้อในครอบครัว

วันที่ 02 พ.ค. 2564 เวลา 19:02 น.
สธ.ชี้กทม.ยังเป็นพื้นที่ระบาดใหญ่ ห่วงการแพร่เชื้อในครอบครัว
สธ.ชี้กทม.ยังเป็นพื้นที่ระบาดใหญ่ แนะเข้มงวดป้องกันการแพร่เชื้อสู่คนในครอบครัว หลังพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ยันรัฐบาลมีวัคซีนพอฉีดคนไทยทุกคน

นพ.เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กล่าวระหว่างแถลงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันว่า ขณะนี้ในเขต กทม.ยังเป็นพื้นที่ระบาดใหญ่ ส่วนในต่างจังหวัดผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังคงตัว ในจังหวัดสีแดงและสีส้มจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงมีมาตรการที่เข้มงวดขึ้น

ทั้งนี้ หลังจากมีมาตรการปิดสถานบันเทิง ประชาชนอยู่บ้านมากขึ้นทำให้พบผู้ติดเชื้อที่เป็นผู้สัมผัสภายในบ้านเพิ่มสูงขึ้นตามมา ข้อมูลการระบาดระลอกเมษายนสัปดาห์ที่ 14-17 มีผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสใกล้ชิดคนในครอบครัวและเพื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 27 เป็นร้อยละ 54

"ขอแนะนำให้เข้มงวดป้องกันการแพร่เชื้อสู่คนในครอบครัว ผู้ที่ทำงานนอกบ้านให้เว้นระยะห่าง แยกสำรับอาหาร หากเป็นไปได้ให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในบ้านปรับกิจกรรมในครอบครัวป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดการติดเชื้อขึ้นได้" นพ.เฉวตสรรกล่าว

นพ.เฉวตสรร ยังกล่าวถึงตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิตที่มีจำนวนมากขึ้นว่า การพบผู้เสียชีวิตจำนวนมากสาเหตุจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุขพยายามดูแลอย่างเต็มที่ เตรียมพร้อมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ มียา เวชภัณฑ์ ที่เพียงพอที่จะดูแลผู้ติดเชื้อทุกคน

สำหรับการลงพื้นที่ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชนคลองเตย ของกระทรวงสาธารณสุข กทม.และหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ชุมชน 70 ไร่ ตรวจหาเชื้อ 433 ราย พบติดเชื้อ 21 ราย ที่วัดสะพาน ตรวจหาเชื้อ 489 รายพบติดเชื้อ 29 ราย และชุมชนพัฒนาใหม่ตรวจหาเชื้อ 411 ราย พบติดเชื้อ 49 ราย

ขณะที่ การบริหารจัดการเตียงผู้ป่วยโควิด ในเขต กทม. ให้ความมั่นใจว่าผู้ติดเชื้อที่ตรวจและทราบผลแล้วจะรอเตียงไม่เกิน 48 ชั่วโมง มีการจัดกลุ่มอาการของผู้ติดเชื้อ เป็นสีเขียว เหลือง หรือแดง และกระจายไปยังโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม หรือ Hospitel ที่เหมาะสมต่อไป

สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ขณะนี้ฉีดสะสมแล้ว 1,484,565 โดส แบ่งเป็นรับวัคซีนเข็มแรก 1,097,862 ราย และครบ 2 เข็ม 386,703 ราย โดยในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีน 7,487 โดส แบ่งเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 2,632 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 4,855 ราย

"ขอชี้แจงข่าวปลอมในสื่อโซเชียลมีเดีย ในประเด็นจำนวนวัคซีนสำหรับประชาชน รัฐบาลยืนยันว่ามีวัคซีนโควิด 19 เพียงพอที่จะฉีดให้คนไทยทุกคน นอกจากวัคซีนแล้วการปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคล สาธารณสุขสังคม และองค์กร มีส่วนสำคัญ แม้อาจทำให้รู้สึกไม่ผ่อนคลายมากนัก หากทุกคนความร่วมมือร่วมใจกันการระบาดจะลดลงอย่างรวดเร็ว และทำให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติอย่างเดิมมากขึ้น"นพ.เฉวตสรร กล่าว